MEVZUAT

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği– Akademik Teşvik Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

Devlet üniversiteleri kadrolarında görevli öğretim elemanlarına yapılacak olan akademik teşvik ödeneğine ilişkin olarak usul ve esasları belirleyen Yönetmelik Resmi Gazetede yayımladı. Yönetmelikle, öğretim elemanlarının unvanları dikkate alınarak teşvik puanlarının hesaplanmasında dikkate alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri […]

MEVZUAT

Ek Gösterge Nedir? Neden Önemlidir?

Ek Gösterge Nedir? Neden Önemlidir? Memurlar için temel personel kanunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunudur. Bu Kanunda kamu personeli için birçok özlük hakkı düzenlemesi yapılmıştır. Özlük hakkı düzenlemelerinin maddi karşılıklarını yani maaş ve diğer ödemelere […]

GENEL KÜLTÜR SÖZLÜK

Zilhicce Nedir?

Cahiliye döneminde arapların 4 tane haram ayı vardı: Bunlar Hicri yıla göre Zilkade (11.ay), Zilhicce (12.ay), Muharrem (1.ay) ve Receb (7.ay). Haram aylardan biri olan Zilhicce, sözlükte “Hac ayı ” anlamına gelmektedir.İslam dininde hac ibadetinin yerine […]