MEVZUAT

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği– Akademik Teşvik Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

Devlet üniversiteleri kadrolarında görevli öğretim elemanlarına yapılacak olan akademik teşvik ödeneğine ilişkin olarak usul ve esasları belirleyen Yönetmelik Resmi Gazetede yayımladı. Yönetmelikle, öğretim elemanlarının unvanları dikkate alınarak teşvik puanlarının hesaplanmasında dikkate alınacak faaliyetlerin ayrıntılı özellikleri […]

GENEL KÜLTÜR SÖZLÜK

Zilhicce Nedir?

Cahiliye döneminde arapların 4 tane haram ayı vardı: Bunlar Hicri yıla göre Zilkade (11.ay), Zilhicce (12.ay), Muharrem (1.ay) ve Receb (7.ay). Haram aylardan biri olan Zilhicce, sözlükte “Hac ayı ” anlamına gelmektedir.İslam dininde hac ibadetinin yerine […]