GENEL KÜLTÜR SÖZLÜK

Gıda Kodeksi Nedir?

Gıda Kodeksi, yetkili kuruluş ya da komisyonlarca belirlenmiş ve satışı yapılacak besin ürünlerine ilişkin standartlar bütünüdür. Türk Gıda Kodeksi ise; genel tanımdan anlaşılacağı üzere Türkiye’de satışı yapılacak besin ürünlerine ilişkin standartladır. Standartlarda nihai amaç tüketicilerin […]

MESLEKLER

Bekçiler başka şehire tayin isteyebilir mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü illere gönderdiği yazıda, Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin, mazeretleri yoksa il dışı nakil haklarının olmadığını belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 Temmuz 2019’da illere gönderdiği yazıda, Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin tayin haklarını değerlendirdi. Söz […]

VATANDAŞ

Ev hanımları nasıl emekli olur?

Ev hanımlarının nasıl emekli olacağına ve emeklilik şartlarının neler olduğuna ilişkin yazımız… Bilindiği üzere nüfus verilerinde erkek nüfusu kadın nüfusuna nazaran önde seyretse de, kadınların toplam nüfus içerisindeki oransal payı gittikçe artmaktadır. Hatta 2040 yılında […]

BELEDİYELER

Ülkemizde İmar Planı Türleri

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 6. maddesine göre imar planları; nazım imar planı ile uygulama imar planından oluşmaktadır. Bunun yanı sıra tanımsal olarak çevre düzeni planı da İmar Kanununun 5. maddesinde yer almıştır. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği […]

EMLAK

Kamu Mallarının Özellikleri

Kamu malları, doğaları gereği ya da kadimden beri kamunun ortak kullanımına açık veya bir kamu hizmetinin görülmesine tahsis edilmiş olan veya bir kamu hizmetinin unsuru olan taşınmaz mallardır. Kamu mallarının özellikleri: a) Özel Mülkiyete Konu Olmazlar […]