2021 Yılı Asgari Ücret Tutarı (Saatlik, Brüt ve Net)

Yazımızda, asgari ücretin neyi ifade ettiği, niteliği, kimleri kapsadığı ve nasıl belirlediği hakkında bilgi verilerek, istatistiki veriler çerçevesinde 2021 yılı asgari ücretinin ne kadar olabileceği hakkında tahmin ortaya konulacaktır.

Asgari Ücret Nedir ve Asgari Ücretin Hesabına Mesai Ödemeleri Dâhil Midir?

Asgari ücret, işçilere çalışmaları karşılığı ödenecek en az ücret tutarını ifade etmektedir. İşverenler, istihdam ettikleri personele, mevzuat çerçevesinde belirlenen asgari ücret miktarının altında ödeme yapamayacaklardır.

Asgari ücret, 4857 sayılı Kanuna tabi olsun olmasın tüm çalışanları kapsamaktadır. Dolayısı ile İş Kanunu dışında başka personel kanunlarına göre, örneğin Basın İş Kanununa Göre, istihdam edilen personel de asgari ücret hükümlerine tabi olmaktadır. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde istihdam edilen hiç kimse asgari ücretin altında bir ücretle çalıştırılamayacaktır.

Asgari Ücret Yönetmeliğinde, asgari ücretin normal bir çalışma günü karılığında yapılan ödeme olduğu belirtilmiştir. Bundan kasıt mutat çalışma süresidir. Şöyle ki mevzuatta normal çalışma süresi, haftalık en fazla 45 saat olarak belirlenmiştir. Bu süre, sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa haftanın çalışma günlerine eşit olarak bölünerek uygulanacaktır. Örneğin, sözleşmede haftalık 45 saat ve 6 gün çalışılacağı belirlenmişse, günlük normal çalışma süresi 7,5 saat olacaktır. İşte bu işyerinde günlük asgari ücret günlük 7,5 saatlik çalışma karşılığında ödenmiş olacaktır. Normal çalışma süresinin üzerine günlük 1,5 saat fazla çalışma yapılması durumunda, ödenen asgari ücret bu süreleri kapsamayacaktır. Dolayısı ile işçiye asgari ücret yanında mesai ücreti ödenmesi gerekecektir.

Burada unutmamak gerekir ki, haftalık çalışma süresi mevzuatta en fazla 45 saat olarak belirlendiğinden, taraflar anlaşsa bile yani sözleşmeye bağlanmış olsa bile bir işçinin asgari ücretle çalıştırılabileceği süre en fazla haftalık 45 saat olacaktır.

Asgari Ücret Nasıl ve Kim Tarafından Belirlenmektedir? Belirlenirken Neler Dikkate Alınmaktadır?

Öncelikle belirtmek gerekir ki, belirlenecek asgari ücretin mevzuat gereği işçilerin en az zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede olması gerekmektedir. Bunun anlamı, insanca yamayı sağlayacak seviyede; gıda, eğitin, sağlık, konut gibi temel ihtiyaçları karşılayacak seviyede olması gerektiğidir.

Asgari Ücret belirlenirken, geçmişe göre yapılacak artışta yani zam oranında etkili olan en önemli parametre fiyatlar genel seviyesi, yani enflasyon oranı olmaktadır. Zira önceki yıllarda belirlenen asgari ücret tutarlarının, cari yılda fiyatlar genel seviyesindeki artışın altında artırılması, çalışanların enflasyon karşısında korunmaması anlamına gelecektir.

Bilindiği üzere ülkemizde en büyük istihdam sağlayıcı yani işçi çalıştıran oluşum Devlettir. Özel sektör oluşumları ise toplamda Devletten daha fazla işçi istidam etmektedir. İşçi ücretlerinin işverenler tarafından ödeneceği dikkate alındığında işverenlerin içinde bulundukları ekonomik şartların da asgari ücret seviyesinde etkili olduğu söylenebilecektir.

Dolayısı ile asgari ücret, işçilerin insanca yaşayabileceği bir seviye ile işverenlerin zorlanmadan ödemeyi sürdürebilecekleri bir denge çerçevesinde belirlenmeye çalışılacaktır.

Asgari ücret direkt hükümet tarafından belirlenmemektedir. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenmektedir.

İstatistiki Veriler Çerçevesinde 2021 Yılı Asgari Ücret Tahminimiz

Sosyal yaşantıları olan, borç altına giren, konut almak için kredi çeken vs hayatlarını planlamaya çalışan işçiler, karar süreçlerinde önlerini görmeye çalışmaktadırlar. Bu nedenle seyreden yıllarda asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu olmaktadır. Komisyon üyeleri dahil, karar alınmadan önce bu tutarın kaç para olacağını bilmek ya da tam anlamı ile tahmin etmek mümkün olmayacaktır. Ancak, son üç yılın asgari ücret artış oranlarını dikkate alarak 2021 yılında asgari ücretin ne kadar olabileceğini tahmin etmeye çalışalım. Tahmin de olsa elimizde istatistiki bir veri olması, hiç olmamasından daha yararlı olacaktır.

2018, 2019 ve 2020 yıllarında net asgari ücret tutarları sırası ile 1603,12 – 2020,90 ve 2324,70 TL olmuştur. Bu çerçevede 3 yıllık asgari ücret artışının yüzde 45 olduğu görülmektedir. Buna göre yıllık asgari ücret artışı ise ortalama %15 olarak gerçekleşmiştir. Bu çerçevede 2021 net asgari ücretinin 2020 yılı net asgari ücretine nazaran %15 artışla 2673,41 TL olabileceği tahmini olarak söylenebilir.


Sitede yer alan yazılar, kaynak gösterilerek de olsa internet ortamında yayınlanmak üzere kısmen ya da tamamen alıntı yapılamaz. Aksi durumda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde hukuki haklar kullanılacaktır. ©


Mali Mevzuat Haber
© 2014 – 2020 Hüma Medya Yayıncılık Ticaret Limited Şirketi

Henüz yorum yapılmadı

Yorum ekleyebilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*