EMLAK

Ülkemizde İmar Planı Türleri

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 6. maddesine göre imar planları; nazım imar planı ile uygulama imar planından oluşmaktadır. Bunun yanı sıra tanımsal olarak çevre düzeni planı da İmar Kanununun 5. maddesinde yer almıştır. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği […]

EMLAK

Kamu Mallarının Özellikleri

Kamu malları, doğaları gereği ya da kadimden beri kamunun ortak kullanımına açık veya bir kamu hizmetinin görülmesine tahsis edilmiş olan veya bir kamu hizmetinin unsuru olan taşınmaz mallardır. Kamu mallarının özellikleri: a) Özel Mülkiyete Konu Olmazlar […]

EMLAK

Devlet Malları ve Kamu Malları

Kamu hizmetine tahsis edilmiş mal ne anlama gelmektedir? Devlet, kamu ve hizmet malı nedir? Kamu malları kavramını ve hukuki durumunu sağlıklı bir temele dayandırabilmek için öncelikle, malların kamu malı olduğu veya olmadığı şeklinde ayırıma tabi tutulmasının […]