İŞÇİ HAKLARI

2020 yılı asgari ücret tutarı (net ve brüt)

2020 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı Bilindiği üzere asgari ücret, çalışanların yaşamlarını idame ettirebilmeleri için piyasa ödenmesi gereken en düşük ücreti ifade etmektedir. Asgari ücret doğrudan Hükümet tarafından belirlenmemekte; hükümetin, işçi temsilcilerinin ve işveren temsilcilerinin […]

VATANDAŞ

2020 yılı tanıklık ücretleri

2020 yılında mahkemelerde tanıklık yapanlar ne kadar para alacak? Bilindiği üzere mahkemeler tarafından yargılamalara ilişkin olarak çağrılan tanıklara, mevzuat kapsamında belirlenen ve her yıl tebliğlerle güncellenen ve ilan edilen tutar üzerinden hesaplanan para tanık ücreti […]

MANŞETLER

2020 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Asgari avukatlık ücretlerini düzenleyen Genelge, Resmi Gazetede yayımlandı. Bilindiği üzere avukatların sunmuş oldukları hizmetlerin ücreti esas itibariyle piyasa koşullarında; yani avukatla müvekkili arasında düzenlenen sözleşme hükümlerine göre belirlenmektedir. Dolayısı ile bu ücretin bir üst limiti […]