MEVZUAT GÜNDEM

BTK İdari Yaptırım Yönetmeliğinde Değişiklik

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 15/2/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “6 ncı ve 8 […]

MEVZUAT GÜNDEM

Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik

BASIN İLÂN KURUMU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinin 47 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Bir ya da birden fazla şubenin faaliyetleri, Kurumun bir başka […]