RESMİ GAZETE

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik Yapıldı

13.11.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik Yönetmeliği ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik Yapılmıştır. Buna göre, EKAP üzerinden hazırlanan ve yayımlanan ön yeterlik ve ihale dokümanı, artık yalnızca EKAP üzerinden görülebilecek; […]

RESMİ GAZETE

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (1 Nolu Kararname)

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı   Görev MADDE 65 – (1) Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır: a) Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal […]