KAMU MALİ YÖNETİMİ

Arabuluculuk Faaliyetlerinde Kamu İdarelerinin Temsili

Arabuluculuk faaliyetlerinde kamu idarelerini kimlerin temsil edeceği, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’nci maddesinde, düzenlenmiştir. Buna göre,  Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat […]

EMLAK

Kamu Mallarının Özellikleri

Kamu malları, doğaları gereği ya da kadimden beri kamunun ortak kullanımına açık veya bir kamu hizmetinin görülmesine tahsis edilmiş olan veya bir kamu hizmetinin unsuru olan taşınmaz mallardır. Kamu mallarının özellikleri: a) Özel Mülkiyete Konu Olmazlar […]

EMLAK

Devlet Malları ve Kamu Malları

Kamu hizmetine tahsis edilmiş mal ne anlama gelmektedir? Devlet, kamu ve hizmet malı nedir? Kamu malları kavramını ve hukuki durumunu sağlıklı bir temele dayandırabilmek için öncelikle, malların kamu malı olduğu veya olmadığı şeklinde ayırıma tabi tutulmasının […]

KAMU MALİ YÖNETİMİ

Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Bütçe Süreci

Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sisteminde Merkezi Yönetim Bütçesi Hazırlık ve Kabul Süreci Kamu idareleri, merkez ve merkez dışı birimlerinin ödenek taleplerini dikkate alarak gider tekliflerini hazırlar. Genel bütçe gelir teklifi Cumhurbaşkanlığı tarafından, diğer bütçelerin gelir teklifleri ilgili […]

KAMU MALİ YÖNETİMİ

Kamu işçi maaşlarına sınırlama geldi

Teşkilat kanunlarındaki özel düzenlemeler nedeniyle kendi ücretlerini kendileri belirleyen birçok kamu kurumunun çalışanlarının ücretlerine tavan getirildi. 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birçok kamu kurumunun teşkilat kararnamesinde, kurumların İş Kanununa tabi personel istihdam edebileceği ifade edilmiştir. […]