GENEL KÜLTÜR SÖZLÜK

Albinizm(albino) nedir?

Albinizim dünya üzerinde her 17 bin kişiden bir tanesinde görülen genetik bir metabolizma hastalığıdır. Tıp dilinde “albinizm” , halk dilinde ise “albino” olarak bilinen albinizim, sadece insanlarda değil hayvanlarda da rastlanan bir hastalıktır. Bu hastalık, […]

EKONOMİ SÖZLÜK

Faizde Baz Puan Nedir?

TCMB’nin faiz indirimi kararı alması ile birlikte kamuoyunda baz puanın ne olduğu ile ilgili merak uyandı. Zira finans çevreleri bu kavrama uzak olmasa da toplumun büyük kısmı bu kavramın ne ifade ettiği konusunda bilgi sahibi […]

GENEL KÜLTÜR SÖZLÜK

Gıda Kodeksi Nedir?

Gıda Kodeksi, yetkili kuruluş ya da komisyonlarca belirlenmiş ve satışı yapılacak besin ürünlerine ilişkin standartlar bütünüdür. Türk Gıda Kodeksi ise; genel tanımdan anlaşılacağı üzere Türkiye’de satışı yapılacak besin ürünlerine ilişkin standartladır. Standartlarda nihai amaç tüketicilerin […]

BELEDİYELER

Ülkemizde İmar Planı Türleri

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 6. maddesine göre imar planları; nazım imar planı ile uygulama imar planından oluşmaktadır. Bunun yanı sıra tanımsal olarak çevre düzeni planı da İmar Kanununun 5. maddesinde yer almıştır. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği […]

HUKUK SÖZLÜK

Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli serbestlik, Şüpheli, sanık veya hükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı alternatif bir ceza ve infaz sistemidir. Diğer bir ifadeyle denetimli […]

EKONOMİ SÖZLÜK

Orta Gelir Tuzağı Nedir?

Orta Gelir Tuzağı, bir ekonominin belirli bir gelir seviyesine ulaştıktan sonra, gelir artışının durması ve kişi başına düşen milli gelirin yaklaşık olarak aynı seviyelerde kalmasına denir. Bir bakıma gelişmekte olan ülkelerin gelir düzeyini belirli bir […]

MALİYE SÖZLÜK

Bağlı – ilgili – ilişkili kuruluş nedir?

Devlet yapılanması anayasal ilke olan kuvvetler ayrılığı (erkler ayrılığı) gereği yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üçlü bir gruplandırma üzerine inşa edilmiştir. Yasama ve Yürütme içerisinde yer almayan Kurumlar yürütme yapılanması içerisinde yer almaktadır. Yürütme […]