GENEL KÜLTÜR SÖZLÜK

Albinizm(albino) nedir?

Albinizim dünya üzerinde her 17 bin kişiden bir tanesinde görülen genetik bir metabolizma hastalığıdır. Tıp dilinde “albinizm” , halk dilinde ise “albino” olarak bilinen albinizim, sadece insanlarda değil hayvanlarda da rastlanan bir hastalıktır. Bu hastalık, […]

GENEL KÜLTÜR SÖZLÜK

Gıda Kodeksi Nedir?

Gıda Kodeksi, yetkili kuruluş ya da komisyonlarca belirlenmiş ve satışı yapılacak besin ürünlerine ilişkin standartlar bütünüdür. Türk Gıda Kodeksi ise; genel tanımdan anlaşılacağı üzere Türkiye’de satışı yapılacak besin ürünlerine ilişkin standartladır. Standartlarda nihai amaç tüketicilerin […]

GENEL KÜLTÜR SÖZLÜK

Kayyımlık Nedir?

Kayyım, belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanır. Türk Medeni Kanunu’nun 396 ncı maddesinde Vesayet Organları olarak, Vesayet daireleri, Vasi ve Kayyımlık sayılmıştır. Yani Kayyım vesayet organlarından biridir. Kayyım, belirli işleri görmek veya malvarlığını […]

GENEL KÜLTÜR SÖZLÜK

Tarımda ( Tarla ) Ortakçılık ve Yarıcılık Nedir?

Tarımsal faaliyetlerde toprağın belirli bir sözleşme kapsamında işletilmesine ilişkin ortakçılık ve yarıcılık kavramları ne ifade etmektedir? Ortakçılık, toprağın işlenmesi sonucunda elde edilecek ürünün, toprak sahibi ile toprağı işleyen arasında koşulları önceden belirlenen özel sözleşmeye göre paylaşılmasına […]

GENEL KÜLTÜR SÖZLÜK

Altyapı nedir?

Altyapı terimi ne anlama gelmektedir? Altyapı; Yol, atık su, yağmur suyu, içme ve kullanma suyu hatları, kanalizasyon, YG-AG elektrik şebekesi, enerji nakil ve doğal gaz hatları, zemin iyileştirme, peyzaj, drenaj, istinat ve ihata duvarı, köprü, gölet, […]

OTOMOTİV

ARTES nedir?

Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında tanımlanan ARTES nedir? ARTES: Türkiye Noterler Birliğine ait Araç Sicil ve Tescil Sistemini ifade etmektedir. Türkiye Noterler Birliği,  noterler tarafından tescil edilen araçların sicillerini tutmak, araçların […]

GENEL KÜLTÜR SÖZLÜK

Zilhicce Nedir?

Cahiliye döneminde arapların 4 tane haram ayı vardı: Bunlar Hicri yıla göre Zilkade (11.ay), Zilhicce (12.ay), Muharrem (1.ay) ve Receb (7.ay). Haram aylardan biri olan Zilhicce, sözlükte “Hac ayı ” anlamına gelmektedir.İslam dininde hac ibadetinin yerine […]

OTOMOTİV

Araç uygunluk belgesi nedir?

Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında tanımlanan araç uygunluk belgesi nedir? Uygunluk belgesi: Araçların teknik özellikleri bakımından Kanun kapsamında çıkarılan yönetmelik hükümlerine uygunluğu sonucunda verilen belgeyi ifade etmektedir.