BELEDİYELER

Ülkemizde İmar Planı Türleri

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 6. maddesine göre imar planları; nazım imar planı ile uygulama imar planından oluşmaktadır. Bunun yanı sıra tanımsal olarak çevre düzeni planı da İmar Kanununun 5. maddesinde yer almıştır. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği […]

HUKUK SÖZLÜK

Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli serbestlik, Şüpheli, sanık veya hükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı alternatif bir ceza ve infaz sistemidir. Diğer bir ifadeyle denetimli […]

HUKUK SÖZLÜK

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Özellikleri

Anayasal düzenlemelerle parlamenter Sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle birlikte mevzuatta bir çok değişiklik yapılmıştır. Bunlardan en kapsamlısı ve esaslı olanı ise yönetim sistemimize Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin girmesidir. Eskiden Bakanlar Kurulu kararı ile yapılabilecek bir çok düzenleme, artık […]