HUKUK SÖZLÜK

Arabuluculuk Ücreti ve Masrafları – Arabuluculuk ücretini kim karşılar?

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 26’nci maddesinde, arabuluculuk ücretlerinin hangi şartlarda kim tarafından karşılanacağı düzenleniştir. Buna göre, dava şartı olarak ön görülen arabuluculuk faaliyetinde, tarafların tamamen veya kısmen anlaşmaları halinde arabuluculuk masrafları uyuşmazlığın taraflarınca eşit […]

EMLAK

Ülkemizde İmar Planı Türleri

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 6. maddesine göre imar planları; nazım imar planı ile uygulama imar planından oluşmaktadır. Bunun yanı sıra tanımsal olarak çevre düzeni planı da İmar Kanununun 5. maddesinde yer almıştır. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği […]

HUKUK SÖZLÜK

Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli serbestlik, Şüpheli, sanık veya hükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı alternatif bir ceza ve infaz sistemidir. Diğer bir ifadeyle denetimli […]

HUKUK SÖZLÜK

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Özellikleri

Anayasal düzenlemelerle parlamenter Sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle birlikte mevzuatta bir çok değişiklik yapılmıştır. Bunlardan en kapsamlısı ve esaslı olanı ise yönetim sistemimize Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin girmesidir. Eskiden Bakanlar Kurulu kararı ile yapılabilecek bir çok düzenleme, artık […]

HUKUK SÖZLÜK

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yargısal Denetimi ( Somut ve Soyut Norm Denetimleri)

Başkanlık sistemine geçilmesi ile birlikte Anayasa, Cumhurbaşkanına yürütmeye ilişkin faaliyetleri düzenlemesi amacıyla kararname çıkartma yetkisi vermiştir. Eski sistemde mevcut olan Bakanlar Kurulu kararları ile kanun hükmünde kararnameler yeni sistemde kaldırılmış, bunlarla yapılan düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı kararnameleri […]