2019 emlak vergileri hangi tarihte ödenecek?

Emlak vergisi belediyeler tarafından tahsil edilmektedir. Belediyeler emlak vergisini yıllık olarak ocak ayında tahakkuk ettirmekte, ancak Kanun gereği taksitler halinde tahsil etmektedir.

Buna göre emlak vergisinin;

–  ilk taksiti 1 Mart – 31 Mayıs tarihleri arasında;

– ikinci taksiti ise 01 Kasım – 30 Kasım tarihleri arasında ödenmektedir.

Emlak Vergisi  Hangi Değerlere Göre Hesaplanır?

Emlak vergisinin hesaplanmasında 3 temel değişken bulunmaktadır. Bunlardan ilki Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri; İkincisi belediyelerde kurulacak taktir komisyonlarınca belirlenecek asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ve binanın yüz ölçümü…

Dolayısı ile bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli merkezi olarak belirlendiğinden; bu değer belediyeden belediyeye değişiklik göstermemektedir.

Asgari ölçüde arsa metre kare birim değeri ise belediye taktir komisyonlarınca belirleneceğinden; belediyeden belediyeye farklılık göstereceği gibi, belediye içerisinde de sokak ve caddelere göre farklılaşabilecektir.

Ayrıca emlağın metrekaresi artıkça vergi değeri de artacaktır.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.