Devlet tarafından doğan her çocuk için ödenen doğum yardımı, 2019 yılında kaç para olacak?

Türk vatandaşlarına yapılan ve mavi kart sahiplerinin de yararlandığı doğum yardımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi ile düzenlenmiştir.

Buna göre doğum yardımı;

birinci çocuk için:                                300 TL

ikinci çocuk için:                                  400 TL

üçüncü ve sonraki çocuklar için:      600 TL  olarak ödenir.

Doğum yardımına ilişkin belirlenen tutarı artırmaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı birlikte yetkilidir.

Ancak Bakanlıklar bu yetkisini kullanmadıklarından yani herhangi bir artış yapmadıklarından, tutar 2019 yılında da yukarıda belirtileni değerler üzerinden ödenecektir.