2019 yılında alınabilecek azami işsizlik ödeneği tutarı ne kadar olacak?

İşsizlik maaşının hesaplanma yöntemi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50’nci maddesi ile düzenlenmiştir.

Buna göre, günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak belirlenen günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır.

Yani işçinin alacağı aylık işsizlik maaşı ortalama olarak, son dört aylık brüt kazancının ortalamasının yüzde kırkı olacaktır. Ancak Kanun bunun içinde sınırlama getirmiştir. Buna göre;

İşçi son dört ay ne kadar kazanmış olursa olsun işsizlik maaşı, o yıl için belirlenmiş brüt asgari ücretin yüzde sekseninden fazla olamayacaktır.

2019 yılı için brüt asgari ücret 2558 TL olarak belirlenmiştir. Dolayısı ile 2019 yılı için alınabilecek en fazla işsizlik maaşı 2046,40 TL dir.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.