2019 yılı asgari ücreti belli oldu

2019 Yılı asgari ücreti belirlendi. Buna göre günlük asgari ücret 85,28 TL olarak belirlendi. Bu çerçevede aylık brüt asgari ücret 2558,00 TL oldu. İşçinin eline geçen net asgari ücret ise 2020,59 TL olacak.

Yani 2019 yılı net asgari ücreti 2020,59 TL olarak belirlendi.

Bu yıl asgari ücretin belirlenme süreci geçmiş yıllara göre daha çetin geçti. Zira, yıllık enflasyon yüzde yirminin üzerinde seyrettiği için çalışanlar tarafında asgari ücretin artışı konusunda yüksek beklenti oluşmuştu. İşveren temsilcileri de bu konuda 2 bin TL’nin altının pazarlık konusu yapılmayacağını açıklamışlardı.

Şimdi asgari ücretin kalem kalem detaylarına bakalım:

Brüt Ücret (2019)2.558,00 TL
SGK Primi (İşçi Payı)358,12 TL
İşsizlik Sigortası Primi (İşçi Payı)25,58 TL
Gelir Vergisi Matrahı2.174,30 TL
Gelir Vergisi326,15 TL
Damga Vergisi19,42 TL
Net Kesintiler Toplamı729,26 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz)191,85 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) (2019)2.020,59 TL

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Ne Kadar Olacak?

İşçinin eline geçecek toplam tutarı öğrendiğimize göre, konu hakkında diğer bir önemli soru olan asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar olacak sorusunu cevaplayalım.

Asgari ücretin işverene maliyetini hesaplamak için, brüt ücrete işverenin SGK’ya ödeyeceği işveren paylarını eklemek gerekecektir.

Buna göre işveren 396,49 TL SGK primini ve 51,16 TL işsizlik sigorta fonu primini işveren payı olarak ödeyecektir. Dolayısı asgari ücretin işverene toplam maliyeti 3005,65 TL olacaktır.

Asgari Ücretin Belirlenmesinde Mevzuat Hükmü Nedir?

Asgari ücretin tespiti, 01.08.2004 tarih ve 25540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Bu çerçevede bir komisyon kurulmakta ve Yönetmeliğin “Ücretin Belirlenmesindeki esaslar” başlıklı 7 nci maddesi doğrultusunda bu komisyon asgari ücreti tespit ederken; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurmaktadır.

Konuya ilişkin olarak veriler çerçevesinde önce yapmış olduğumuz asgari ücret tahmin tutarı haberi aşağıda yer almaktadır.

Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin olarak yukarıda yer verilen hüküm haricinde başkaca bir kriter bulunmamaktadır. Bu çerçevede ülke ekonomisinin, genel politik durumun ve geçim indekslerinin yatay seyredeceği varsayımı ile geçmiş yıllar asgari ücret artışları, gelecek yıllarda asgari ücretlerin ne olabileceği hakkında bize fikir verebilecektir. Tabi ki bu bir tahminin ötesine geçemeyecektir.

Şimdi 2019 da asgari ücretin ne kadar olabileceğini tahmin amacıyla geçmiş yıllar asgari ücret artışlarına bakalım: 2014: %9,4, 2015: %12, 2016: %37, 2017: %7,3, 2018: %14 ( asgari ücret artış oranları, önceki yıllarda artış oranları 6 aylık belirlendiği için, standart sağlamak amacıyla bir önceki yıl başı ile hesaplama yapılanan yılbaşındaki asgari ücret tutarı dikkate alınarak yapılmıştır)

Yukarıdaki değerlere bakıldığında son 5 yıl içerisinde net asgari ücretinin ortalama %15,9 arttığı görülmektedir.

Bu çerçevede 2018 net asgari ücretinin 1603,12 TL olduğu dikkate alındığında; 2019 net asgari ücret tutarının 1.858,65 TL olacağı tahmini olarak söylenebilir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, 2018 yılı enflasyon oranının yüzde yirminin üzerinde oluşması nedeniyle 2019 net asgari ücret tutarı tahminlerimizin üzerinde gerçekleşerek 2020,59 TL olarak belirlenmiştir.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.