5510 sayılı Kanun’un 79’uncu maddesine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu, işleyişine ilişkin yönetim giderleri ile Kanunda öngörülen her türlü ödemeleri karşılamak üzere ilgililerden prim almaktadır.

Alınacak Prim tutarı, sigortalının kazancına Kanunda belirtilen oranlar uygulanarak hesaplanmaktadır.

Prime esas kazançlara nelerin dâhil olacağı Kanun’un 80’inci maddesinde belirtilmekle birlikte, 82’nci maddede bu kazancın taban ve tavan tutarları belirlenmiştir. Yani prim, belirlenen taban tutardan az, tavan tutardan ise çok prime esas kazanç üzerinden ödenememektedir.

Kanun hükmünde, alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise alt sınırının 7,5 katı olarak belirlenmiştir.

2019 yılı için Brüt asgari ücret 2558 TL olarak belirlenmiştir. Dolayısı ile 2019 yılı için aylık tavan ve taban tutarları şöyledir:

Uygulanacak DönemiSGK Taban Ücreti TL (Aylık kazancın alt sınırı)SGK Tavan Ücreti TL (Aylık kazancın üst sınırı)
01.01.2019 – 31.12.20192.558,00 TL19.185,00 TL

 

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.