2020 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı

Bilindiği üzere asgari ücret, çalışanların yaşamlarını idame ettirebilmeleri için piyasa ödenmesi gereken en düşük ücreti ifade etmektedir. Asgari ücret doğrudan Hükümet tarafından belirlenmemekte; hükümetin, işçi temsilcilerinin ve işveren temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenmektedir.

Bu çerçevede oluşturulan Komisyon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında toplanarak 2020 yılı asgari ücretine ilişkin kararını vermiştir. 

Buna göre, Bakan Selçuk, 1 Ocak 2020’den itibaren geçerli olacak asgari ücreti, net 2 bin 324 lira olarak açıkladı.Karara göre, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret; brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira oldu. Brüt asgari ücret ise  2 bin 943 TL olarak belirlenmiş oldu.


Aşağıda yer alan haberde temmuz ayında brüt asgari ücreti istatiski veriler çerçevesinde 2959,20 TL olarak tahmin etmiştik. Yaklaşık 26 TL fark ile tahminimiz tutarlı olmuştur. işte o haberimiz:

Asgari ücret, ülkenin genel ekonomik durumu ve piyasa şartları göz önüne alınarak, ekonomide istihdam edilen işçilere ödenmesi gereken ücretin alt sınırını ifade etmektedir.

Genel iktisadi kural, fiyatların arz ve talebe göre şekillenmesi gerektiğidir. Bu kural iş gücü piyasası açısından; ücretlerin iş gücü arzı ve talebine göre şekillenmesi gerektiğidir. Örnek vermek gerekirse, bir ekonomide asgari ücret 1000 TL olarak belirlemiş olsun. Bu ekonomide 900 TL’ye çalışacak işçi bulunabilmesi durumunda, ekonomi kuralları gereği ücretlerin 900 TL’ye inebilmesi gerekmektedir.

Ancak, bu durum devletim vatandaşını sosyal açıdan koruması gerektiği ilkesi ile bağdaşmayacaktır. Dolayısı ile ekonomide 900 TL’ye çalışacak işçi bulunabiliyor olsa da; ücretler devletin müdahale sonucu belirlemiş olduğu 1000 TL düzeyinde gerçekleşecektir.

Bu genel iktisadi açıklamadan sonra, ülkemizde asgari ücretin belirlenme sürecini ele alalım.

Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin temel iki mevzuat bulunmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Asgari Ücret Yönetmeliği…

Bahsi geçen mevzuata göre, asgari ücretin belirlenmesi için bir komisyon oluşturulmakta, bu komisyona hükümet temsilcileri ile iş ve işçi sendikaları temsilcileri katılmaktadır. Yani asgari ücretin ne kadar olacağına hükümet tek başına karar vermemektedir.

Komisyon asgari ücreti günlük bazda ve tüm iş kollarını kapsayacak şekilde belirlemektedir. Komisyon tarafından belirlenen asgari ücretin altında ücret ödemesi yapılamamaktadır.

Komisyon, mevzuat hükmü gereği asgari ücreti belirlerken, ülkenin genel ekonomik durumunu, geçinmek için gerekli bütçe koşullarını ve fiili ödenen maaşları göz önünde bulundurmak durumundadır.

Asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda bir tahmin yürütebilmek için, asgari ücreti etkileyen unsurların neler olduğu konusunda bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Diğer değişkenleri sabit kabul edersek, asgari ücreti belirleyen en önemli unsurlardan birinin enflasyon olduğu söylenebilir. Yapacağımız asgari ücret tahmini, enflasyon artış oranları ile belirlenen asgari ücret zamları arasındaki bağlantı temeline oturtulacaktır.

İlk olarak son üç yılın açıklanmış olan enflasyon verilerini analiz edelim; TÜFE 2016 yılında %8,3, 2017 yılında 11,92, 2018 yılında 20,30 olarak gerçekleşti. Enflasyonun son 3 yıl içerisindeki ortalamasının 13,5 olduğu anlaşılmaktadır.

Merkez Bankasının 2019 yılı sonu itibariyle enflasyon tahmini ise 13,9 olarak belirlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında son üç yılın ortalaması ile 2019 yılı enflasyon beklentisi hemen hemen birbirine denk görünmektedir. Dolayısı ile analiz modelimizin sonucuna göre, 2019 yılı sonunda belirlenecek olan 2020 asgari ücret tutarı brüt ve net olarak son üç yılın artış oranına denk bir artış oranı çerçevesinde belirlenecektir.

Şimdi son üç yılda gerçekleşen asgari ücret zam oranlarını hesaplarsak sırası ile %7, %14 ve %26. Dolayısı ile son üç yıldaki asgari ücret zam oranının ortalama %15,6 olduğu anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, enflasyon verileri ve asgari ücret zam oranı ortalaması dikkate alındığında, 2020 yılı brüt asgari ücret tutarının tahmini olarak 2959,20 TL olacağı sonucuna varılmaktadır.