Asgari avukatlık ücretlerini düzenleyen Genelge, Resmi Gazetede yayımlandı.

Bilindiği üzere avukatların sunmuş oldukları hizmetlerin ücreti esas itibariyle piyasa koşullarında; yani avukatla müvekkili arasında düzenlenen sözleşme hükümlerine göre belirlenmektedir. Dolayısı ile bu ücretin bir üst limiti bulunmamaktadır.

Ancak, her meslekte ya da iş grubunda olduğu gibi rekabetin, mesleğin saygınlığının ve işlerliğinin korunabilmesi için yapılan işin asgari ücretinin belirlenmesi gerekmektedir.

Asgari avukatlık ücret tarifesinin belirlenmesi ve duyurulması görevi ise mevzuat kapsamında Türkiye Barolar Birliğindedir (TBB). 02.01.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genelge ile asgari tarife belirlenmiştir.

Vatandaşlar ve hukuki hizmet almak isteyen diğer gerçek ve tüzel kişiler 2020 yılında avukatlara en az ne kadar ücret ödeyecek?

 Buna göre bir avukata bürosunda hukuki bir konuyu danışan vatandaşlar ilk saat için 450 TL, görüşmenin daha uzun sürmesi durumunda takip eden her saat için ise 270 TL ücret ödeyecekler. Yani üç saat süren bir danışma için toplam 990 TL ücret ödenmesi gerekecek.

Avukatlardan dilekçe, ihtarname, ihbarname ya da protesto düzenlenmesi hizmetli alındığında ise en az 685 TL ödemede bulunulacak.

Konusu para olan ya da para ile ifade edilebilen mahkeme ve icra dairelerine ilişkin hukuki yardımlarda, para tutarının 40 bin TL’yi aşması durumunda oran tarifedeki belirtilen miktarda artmak üzere 40.000 TL’ye kadar en az yüzde 15’i avukatlık ücreti olarak ödenecektir.

Genelgenin ve ücret tarifesinin tamamına ulaşmak için tıklayınız

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.