Hazine ve Maliye Bakanlığınca 09.01.2021 tarihinde yayımlanan Genelgeyle (Sıra No:3) mahalli idarelerde istihdam edilen sözleşmeli personelin ücret tavanları belirlendi.

Genelgede yer alan aylık net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın unvanlar itibarıyla hesaplanmıştır. Genelgeye ekli (1) Sayılı Cetvel aşağıda yer almaktadır.

Tam zamanlı sözleşmeli personelin ek ödeme oran ve tutarlarına ise bir sonraki cetvelde yer verilmiştir.

 

(1) SAYILI CETVEL

1/1/2021 – 30/6/2021 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ

PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (TL)

 

 

UNVANSINIFDERECE657 SAYILI KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTARIKISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ

PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ

PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

AvukatAH1/14.387,192.193,605.483,99
MimarTH1/14.746,142.373,075.932,68
MühendisTH1/14.746,142.373,075.932,68
VeterinerSH1/14.448,272.224,145.560,34
Şehir PlancısıTH1/14.746,145.932,68
FizikçiTH1/14.334,375.417,96
KimyagerTH1/14.334,375.417,96
İstatistikçiTH1/14.334,375.417,96
JeologTH1/14.334,375.417,96
ArkeologTH1/14.240,695.300,86
Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu)TH1/13.768,464.710,58
TeknikerTH1/13.766,254.707,81
Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu)TH1/13.768,464.710,58
Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu)TH1/13.768,464.710,58
Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)TH3/13.033,813.792,26
Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)TH3/13.033,813.792,26
Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu)TH1/13.749,044.686,30
HidrobiyologTH1/13.775,494.719,36
HidrologTH1/14.334,375.417,96
JeofizikçiTH1/14.334,375.417,96
JeomorfologTH1/14.334,375.417,96
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)TH3/13.033,813.792,26
MatematikçiTH1/14.334,375.417,96
Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)TH3/13.033,813.792,26
PilotTH1/13.775,494.719,36
Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)TH3/13.033,813.792,26
Sanat TarihçisiTH1/13.768,464.710,58
Çözümleyici (Yükseköğrenim Mezunu)TH1/13.775,494.719,36
Programcı (Yükseköğrenim Mezunu)TH1/13.775,494.719,36
Hukuk MüşaviriGİH1/15.407,836.759,79
MütercimGİH1/13.101,573.876,96
Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu)GİH3/12.926,043.657,55
Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu)GİH3/12.903,903.629,88
Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)GİH3/12.868,773.585,96
Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu)GİH3/12.903,903.629,88
Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)GİH3/12.868,773.585,96
Çocuk Eğitimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)GİH1/13.001,273.751,59
Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)GİH1/13.001,273.751,59
Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu)GİH4/12.856,473.570,59
Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)GİH4/12.838,903.548,63
SosyologTH1/13.775,494.719,36
Uzman TabipSH1/15.085,066.356,33
TabipSH1/14.520,285.650,35
Diş TabibiSH1/14.120,805.151,00
PsikologSH1/13.790,904.738,63
BiyologSH1/13.732,654.665,81
BakteriyologSH1/13.790,904.738,63
Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)SH1/13.790,904.738,63
Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)SH1/13.790,904.738,63
Sağlık TeknikeriSH1/13.597,164.496,45
Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)SH1/13.790,904.738,63
Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)SH1/13.790,904.738,63
Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu)SH3/13.165,493.956,86
Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu)SH3/13.165,493.956,86
Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)SH1/13.706,574.633,21
Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu)SH1/13.597,164.496,45
Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu)SH3/13.165,493.956,86
Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)SH3/13.165,493.956,86
Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)SH3/13.165,493.956,86
Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu)SH1/13.790,904.738,63
EczacıSH1/13.946,924.933,65
FizyoterapistSH1/13.790,904.738,63
Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)SH3/13.165,493.956,86
Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)SH1/14.524,715.655,89
Veteriner Sağlık TeknikeriSH1/13.617,094.521,36
Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)SH3/13.197,613.997,01
AntropologSH1/13.713,224.641,53
Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu)TH1/13.777,824.722,28
Ekonomist (Lisans Mezunu)TH1/13.042,393.802,99
Peyzaj MimarıTH1/13.775,494.719,36
Dekoratör (Yükseköğrenim Mezunu)TH1/13.768,464.710,58
Desinatör (Yükseköğrenim Mezunu)TH1/13.768,464.710,58
Heykeltraş (Yükseköğrenim Mezunu)TH1/13.768,464.710,58
Paleontolog (Yükseköğrenim Mezunu)TH1/13.775,494.719,36
Fizikoterapist (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)SH1/13.790,904.738,63
Pedagog (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)SH1/13.790,904.738,63
Sağlık Fizikçisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)SH1/13.790,904.738,63
Tıbbi Teknolog (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)SH1/13.790,904.738,63
Radyoterapist (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)SH1/13.790,904.738,63

 

 

(2) SAYILI CETVEL

5393 SAYILI KANUN ÇERÇVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK ÖDEME ORAN VE TUTARLARI

UNVANÖğrenim DurumuHizmet YılıOran (%)1/1/2021 – 30/6/2021

DÖNEMİ BRÜT TUTAR (TL)

Hukuk Müşaviria) 13 yıl ve daha fazla olanlar1702.677,44
b) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar1302.047,46
Avukata) 19 yıl ve daha fazla olanlar1502.362,45
b) 13-18 (dahil) yıl arasında olanlar1402.204,95
c) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar1302.047,46
Mimar, Mühendis, Şehir Plancısıa) 18 yıl ve daha fazla olanlar1502.362,45
b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar1402.204,95
c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar1302.047,46
Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeolog, Arkeolog, Hidrolog, Jeofizikçi,

Jeomorfolog, Matematikçi

a)18 yıl ve daha fazla olanlar1201.889,96
b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar1101.732,46
c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar1001.574,97
Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam,

Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf,

Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci, Dekoratör,

Desinatör, Heykeltraş, Paleontolog, Peyzaj Mimarı

Lisans mezunu olanlara) 21 yıl ve daha fazla olanlar1101.732,46
b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar1001.574,97
c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar901.417,47
d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar851.338,72
Önlisans mezunu olanlara) 23 yıl ve daha fazla olanlar1101.732,46
b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar1001.574,97
c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar901.417,47
d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar851.338,72
Diğerleria) 25 yıl ve daha fazla olanlar1001.574,97
b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar901.417,47

 

 

Habere ilişkin önceki dönem değerlendirme ve haberlerimiz aşağıda yer almaktadır

Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı yayımladığı genelgelerle, belediyelerde istihdam edilen sözleşmeli personelin ücret tavanlarını hesaplamakta ve ilan etmektedir.

Anılan Bakanlık, ücret tavanlarının hesabında takdir yetkisine sahip olmayıp, ilk defa sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek personelin ücret tavanlarını, bir önceki yayınladığı tutarları güncellemek suretiyle hesaplamaktadır.

Bakanlık ücret tavanlarını güncellemede, Kamu görevlileri için yapılmış olan toplu sözleşmede yer alan memur aylık katsayılarını kullanarak yapmaktadır. Katsayıların uygulanmasında ayrıca memurların alacakları enflasyon farkı ilave edilmektedir.

Bakanlık yayınladığı genelgede, ilk defa sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler dışında, hali hazırda sözleşmeli personelin de maaş artışlarında kullanılacak katsayıyı yayınlamaktadır. Bu katsayı da yine memurlar için artış oranını belirleyen katsayı ile enflasyon farkının toplanması suretiyle hesaplanmaktadır. Yani sözleşmeli devam eden personel, memurlarla aynı zam oranını almaktadır.

Uygulanacak memur aylık katsayısı ile enflasyon farkı belli olduğundan, Bakanlıkça yapılacak hesabın bir anlamı olmayacağı düşünülebilir. Ancak küsuratlar dahil belediyelerce aynı oranların kullanılması önem taşıyacağından, yayınlanan genelgeler bu konuda yeknesaklığı sağlamayı hedeflemektedir.

İlk defa sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler için belirlenecek ücret tutarları, tavan niteliğinde olup, bu tutarları geçmemek üzere ücretler belediye meclislerince belirlenecektir.

2020 yılına ilişkin sözleşmeli personel ücret tavanlarına ilişkin yapmış olduğumuz haber aşağıda yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 09.01.2019 tarihinde yayınlamış olduğu Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesi ile, mahalli idarelerde istihdam edilen sözleşmeli personele ödenebilecek en yüksek ücret tutarlarını belirlemiştir.

Buna göre 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olan aylık net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın Genelgeye ekli (1) Sayılı Cetvel’de gösterildiği gibi uygulanacaktır.

Buna göre, tam zamanlı çalışan sözleşmeli personelden

– avukat ınvanına sahip olanlar 4.831,56 TL;

– mimar ve mühendis unvanlarına  sahip olanlar 5.226,88 TL,

– veteriner unvanına sahip olanlar 4.898,83 TL;

– şehir plancısı unvanına sahip olanlar 5226,88 TL;

– fizikçi, kimyager, istatistikçi, jeolog, jeofizikçi, hidrolog, jeomorfolog, unvanlarına sahip olanlar 4.773,40 TL;

– erkeolog unvanına sahip olanlar 4.670,21 TL;

– tekniker unvanına sahip olanlar 4.147,74 TL;

– teknisyen unvanına sahip olanlar (lise dengi meslekli öğrenim mezunu) 3.341,13 TL

tavan (en fazla) ücret alabileceklerdir.

Diğer ünvanlara ilişkin ücret tavanları ile kısmi zamanlı olarak istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin ücret tavanlarına ve Genelgenin tamamına ulaşmak için tıklayınız

Belediyelerde sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin temel mevzuat:

Belediyelerde sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin yasal düzenleme 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesi ile yapılmıştır.

Buna göre belediyeler, anılan Kanun hükmünde sayılan alanlarda ve yine Kanunda sayılan unvanlarda personeli yıllık sözleşmelerle çalıştırabileceklerdir. Ancak, yine aynı hükümle belediyelerin sözleşmeli olarak çalıştırabilecekleri personel sayısına ve bu personele ödeyebilecekleri ücrete sınırlama getirilmiştir.

Belediyeler ancak norm kadroları sınırları çerçevesinde ve bu kadrolar karşılığında sözleşmeli personel çalıştırabileceklerdir. Bunun anlamı, belediyelerin kadrolu ve sözleşmeli personel sayısı toplamının kendilerine verilen kadro miktarını geçmeyeceği ve sözleşmeliler için karşılık gösterilen kadrolara ayrıca atama yapılamayacağıdır.

Sözleşmeli personele ödenecek ücret ise yine Kanunda belirtilen sınırlar içerisinde, belediye meclisince belirlenecektir. Belediye meclislerince belirlenecek ücret net olarak belirlenecek, bu tutar üzerinden mutemetlerce brüt ücret hesaplanacak ve ücret tahakkuku buna göre yapılacaktır. Kanun, bu çerçevede belirlenecek net ücretin, karşılık gösterilen kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçemeyeceğini hüküm altına almıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili hükmüne aşağıda yer verişmiştir:

Norm kadro ve personel istihdamı

Madde 49

….

Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir.

…..

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.