2020 yılında belediyelerce tahsil edilecek emlak vergisine (bina, arsa ve arazi) ilişkin açıklamalar, 76 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 23.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %22,58 olarak açıklanmıştı.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre emlak vergisi artış oranı yani içinde bulunulun yıla ait vergi değeri artış oranı, bir önceki yıl için açıklanmış olan yeniden değerleme oranının yarısı olarak dikkate alınmaktadır (Madde 29).

2020 yılı emlak vergisi vergi değeri artışı (mükellefler Açısından emlak vergisi zammı) yüzde kaçtır

2020 yılı emlak vergilerine ilişkin vergi değerleri, 2019 yılı yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 11,29 oranında artmıştır.

Emlak vergisi Artış Miktarı Kim Tarafından Belirlenmektedir

Emlak vergisi temelde üç parametre üzerinden hesaplanmaktadır. Bunlar; bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli, asgari ölçüde metrekare birim değeri ve yeniden değerleme oranıdır.

Arsa ve arazilere ilişkin asgari ölçüde metrekare birim değerleri, mahallinde takdir komisyonlarınca her 4 yılda bir belirlenirken; bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri merkezi olarak belirlenmektedir. Bunların güncellenmesi ise yine merkezi olarak belirlenen yeniden değerleme oranı temel alınarak yapılmaktadır. Dolayısı ile belediyelerin emlak vergisi artışına etkisi, sadece asgari ölçüde metrekare birim değeri olmaktadır.

2020 yılı emlak vergisi nasıl hesaplanacak

2020 yılı emlak vergisinin hesaplanma yöntemi, mükellefiyetin 2020 öncesinde başlayıp başlamamasına göre farklılık gösterecektir.

Şöyle ki, mükellefiyetin 2020 yılından önce (2019 ya da öncesi bir tarihte) başlaması durumunda 2020 yılı emlak vergisi, vergi değerinin 2019 yılı için ilan edilmiş yeniden değerleme oranının yarısı oranında güncellenmesi sureti ile hesaplanacaktır.

Mükellefiyetin 2020 yılında başlaması durumunda ise, 2017 yılında tespit edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin sırası ile 2018 ve 2019 yılları yeniden değerleme oranlarının yarısı tutarında güncellenmesi sureti ile 2020 yılı asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri bulunacak; bu tutara 2020 yılı için ilan edilmiş olan bina metrekare normal inşaat maliyet bedelinin ilgili binanın metrekare büyüklüğü ile çarpılması sonucu bulunan tutar eklenecek (arsa ve arazi emlak vergilerinde doğal olarak bu ekleme yapılmayacaktır, sadece ilk işlem yapılacaktır); sonuç olarak bu işlemler sonucunda 2020 yılı emlak vergisi vergi değeri hesaplanmış olacak ve kanundaki vergi oranlarının bu değere uygulanması ile 2020 yılı emlak vergisi hesaplanmış olacaktır.

2020 yılı için emlak vergisinin nasıl hesaplanacağına ilişkin örneklere ve açıklamalara Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili Tebliğde yer verilmiştir.

Tebliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.