30.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kararla, 6183 sayılı Kanun kapsamında amme alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranı aylık % 2’den % 1,6 ya indirildi.

Belediye ve diğer Kamu idarelerinin amme alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranı nedir, hangi alacakları kapsamaktadır ve nasıl hesaplanmaktadır?

Gecikme zammı, kamu idareleri tarafından tahakkuk işlemi yapılarak alacağa bağlanmış amme alacakları, ilgilisi tarafından vadesinde ödenmediği takdirde uygulanmaktadır. Dolayısı ile vatandaşlar açısından gecikme zammının; vergi, resim ve harçların ödenmemesi durumunda katlanılacak faiz olduğu söylenebilir.

Gecikme zammı aylık olarak hesaplanmakla birlikte, aylık döneme isabet etmeyen süreler için bu hesaplama günlük olarak yapılmaktadır.

Kamu idarelerinin her türlü alacağı amme alacağı niteliğinde olmamaktadır. Örneğin kamu taşınmazlarının kiraya verilmesinden kaynaklanan alacaklar özel hukuk alacağı niteliğindeyken, vergi alacakları amme alacağıdır. Dolayısı ile gecikme zammı oranının uygulanacağı amme alacaklarının neler olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 1 inci maddesi çerçevesinde amme alacağı kavramının genel itibariyle vergi, resim ve harçları kapsadığı; bu idarelere ait sözleşmeden, haksız fiil ve haksız iktisaptan kaynaklanan alacakların amme alacağı niteliğinde olmadığı söylenebilir.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.