Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2021 yılında yapılacak mahalli idareler görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuruyu paylaştı.

Yazıda ulaşılacak bilgiler:
Sınav ne zaman  ve nerede yapılacak, sınav ücreti
Başvurular hangi tarihte, hangi web adresi üzerinden nereye yapılacak
İdarelerin ve personelin başvuru sürecinden önce yapması gereken işlemler
Sınav konuları ve sınavın yapılış şekli
Sınav sonuçları en geç ne zaman açıklanacak

1.Sınav Başvurularından Önce Belediyeler Tarafından Yapılacak İşlem

Belediyeler, Şubat ayı sonuna kadar sınava tabi tutulacak personelin listesini valiliklere bildireceklerdir.

Aşağıda belirtilen başvuru tarihinde, sınava girebilecek nitelikleri taşıyan tüm personel başvuru yapamayacak, yalnızca valilikler kanalı ile Bakanlığa iletilen bu listede yer alan personel başvuru yapabilecektir.

2.Sınava İlişkin Takvim ve Başvurular

Sınav, 26/09/2021 tarihinde tek oturum şeklinde yapılacak (hem görevde yükselme hem de unvan değişikliği sınavı bu tarihte yapılacak).

Sınav başvuruları, 23/08/2021 – 03/09/2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesine “Sınav Hizmetleri” başlıklı sinavbasvuru.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

Giriş belgeleri, 20 ve 24 Eylül 2021 tarihleri arasında yine sinavbasvuru.anadolu.edu.tr internet adresi üzerinden çıktı olarak alınacak.

Sınav sonuçları, 06/10/2021 tarihinde adaylara internet üzerinden duyurulacak ve aynı hafta içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilecektir. Bakanlık sonuçları, kendisine bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde açıklayacaktır. (Buna göre sınav sonuçlarının en geç 15 Ekim 2021 tarihinde Bakanlık tarafından duyurulması gerekecek)

Sınav Takvimi Çizelgesine yazının sonunda yer alan TABLO 1’de yer verilmiştir.

3.Sınav Ücreti

Sınav ücreti 160 TL olarak belirlenmiştir ve Anadolu Üniversitesi web adresi üzerinde yer alan  “Sınav Hizmetleri” kısmından kredi kartı ya da banka kartı ile ödenecektir.

4.Başvurularda Yaşanabilecek Aksaklıklar

Başvuru sürecinde teknik sorun yaşanması durumunda adaylar 0 222 335 0580 / 2286 no’lu telefondan ya da sinavdestek@anadolu.edu.tr mail adresinden Anadolu Üniversitesi personeli ile iletişime geçebilecektir.

Başvuru süresi dolduktan sonra kişisel bilgiler, sınava girilecek il vb. konularda değişiklik yapılamayacaktır.

5.Sınavın Yapılış Şekli, Süresi ve Sınav Konuları

Sınav test usulü ile tek oturumda yapılacaktır. Aadaylara sınavda toplam 60 soru sorulacak ve sınav süresi 90 dakika olacaktır.

Sınav, 81 ilin tamamında yapılacak olup, adaylar başvuru sırasında tercih etmiş oldukları illerde sınava gireceklerdir.

Sınavda kadro ve unvan bazında sorulacak konulara, aşağıda yer alan tablolarda yer verilmiştir. Buna göre, görevde yükselme sınavı konuları TABLO 2’de,  Unvan değişikliği sınavı konuları TABLO 3’de yer almaktadır.

 

TABLO 1: Sınav Takvimi Çizelgesi

TARİHİŞİN TANIMI
23.08-03.09.2021Anadolu Üniversitesi tarafından, adayların (sınav ücreti, sınav merkezi ve varsa sağlık durumu/engel bilgi formunu doldurmaları için) sınav başvurularının alınması
20-24.09.2021Anadolu Üniversitesi tarafından, sınav giriş belgelerinin adayların erişimine açılması
26.09.2021Anadolu Üniversitesi tarafından, sınavın tek oturum halinde gerçekleştirilmesi
27-29.09.2021Anadolu Üniversitesi tarafından, adaylardan sınav sorularına ve cevap anahtarlarına erişim taleplerinin alınması
27-29.09.2021Anadolu Üniversitesi tarafından, adaylardan sınav uygulamasına ve sınav sorularına yönelik itirazların alınması
04.10.2021Anadolu Üniversitesi tarafından, sınav sorularına ve cevap anahtarlarına erişim talebinde bulunan adaylara sınav sorularının ve cevap anahtarlarının gösterilmesi
06.10.2021Anadolu Üniversitesi tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sorularına yönelik itirazların değerlendirme sonuçlarının adaylara duyurulması
06.10.2021Anadolu Üniversitesi tarafından, sınav sonuçlarının Bakanlığımıza iletilmesi ve Adaylara duyurulması
06-08.10.2021Anadolu Üniversitesi tarafından, adaylardan sınav sonuçlarına yönelik itirazların alınması
14.10.2021Anadolu Üniversitesi tarafından, sınav sonuçlarına yönelik itirazların değerlendirme sonuçlarının Bakanlığımıza iletilmesi ve Adaylara duyurulması

 

TABLO 2: Görevde Yükselme Sınav Konuları 

GRUPLARUNVANSORUMLU OLDUKLARI KONULAR
1.GRUPV.H.K.İ. Bilgisayar İşletmeni, Veznedar, Anbar Memuru, Ayniyat Memuru, Belediye Trafik Memuru, Bilet Satış Memuru, Evlendirme Memuru, Gemi Adamı, Gişe Memuru, Memur, Mutemet, Sayaç Memuru, Tahsildar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI

BELEDİYE KANUNU

 • Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları
 • Belediyenin organları

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

 • Büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları
 • Büyükşehir belediyesinin organları

 

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

 •  İl Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları
 •  İl Özel İdaresinin organları

 

KÖY KANUNU

 •  Köyün organları

 

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU

 •  Kuruluş
 •  Birliğin organları

 

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 • Amaç ve Kapsam
 • Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri
 • Yaptırımlar ve Yetkili Merciler

 

KAMU İHALE KANUNU

 • Temel ilkeler

 

2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT

 • 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi
 • 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
 •  Türkiye’nin İdari Teşkilatı
 •  Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş
 • Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve Memurların Değerlendirilmesi
 • Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

 

3- ORTAK KONULAR       

·       Atatürkçü Düşünce Sistemi

·       İletişim

·       Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları

·       Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler

·       Resmi Yazışmalar

·       Noktalama İşareti

·       Yazım Kuralları

2.GRUPÇözümleyici, Uzman, Sivil Savunma Uzmanı, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Bando Şefi, Ayniyat Saymanı, Kontrol Memuru, Muhasebeci, Eğitmen1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI

BELEDİYE KANUNU

 • Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları
 • Belediyenin organları
 • Belediye teşkilatı ve personeli
 • Belediyenin gelir ve giderleri
 • Belediye bütçesi

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

 • Büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları
 • Büyükşehir belediyesinin organları
 • Büyükşehir belediyesi teşkilatı ve personeli
 • Mali hükümler

 

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

 • İl Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları
 • İl Özel İdaresinin organları
 • İl Özel İdaresi Teşkilatı
 • Mali Hükümler ve Cezalar
 • Cezalar

 

KÖY KANUNU

 • Köyün organları
 • Köylerin görevleri

 

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU

 •  Kuruluş
 •  Birliğin organları
 • Birliğin Gelirleri
 • Birliğin Giderleri
 • Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
 • Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri
 • Ortak Hükümler

 

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 • Amaç ve Kapsam
 • Harcama Yetkisi ve Yetkilisi
 • Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri
 • Dış Denetim
 • Yaptırımlar ve Yetkili Merciler

 

KAMU İHALE KANUNU

 • Temel ilkeler
 • İhale Komisyonu
 • İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları
 • İhale İlan Süreleri ve Kuralları
 • Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • İhale Sonucunun İlanı

 

2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT

 • 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi
 • 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
 •  Türkiye’nin İdari Teşkilatı
 •  Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş
 • Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve Memurların Değerlendirilmesi
 • Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

 

3- ORTAK KONULAR     

·       Atatürkçü Düşünce Sistemi

·       İletişim

·       Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları

·       Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler

·       Resmi Yazışmalar

·       Noktalama İşareti

·       Yazım Kuralları

3.GRUPKoruma ve Güvenlik Görevlisi Amiri1 -YEREL YÖNETİMLER MEVZUATI

BELEDİYE KANUNU

 • Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları
 • Belediyenin organları
 • Belediye teşkilatı ve personeli
 • Belediyelerin denetimi
 • Belediyenin gelir ve giderleri
 • Belediye bütçesi

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

 • Büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları
 • Büyükşehir belediyesinin organları
 • Büyükşehir belediyesi teşkilatı ve personeli
 • Mali hükümler

 

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

 •  İl Özel İdaresinin görev yetki ve sorumlulukları
 •  İl Özel İdaresinin organları
 • İl Özel İdaresi Teşkilatı
 • İl Özel İdarelerinin Denetimi
 • Mali Hükümler ve Cezalar
 • İl Özel İdare Bütçesi
 • Cezalar

 

KÖY KANUNU

 • Köyün organları
 • Köylerin görevleri
 • Köylerin gelirleri

 

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU

 • Kuruluş
 • Birliğin organları
 • Birliğin Gelirleri
 • Birliğin Giderleri
 • Köylere Hizmet Götürme Birlikleri
 • Birlik Üyelerinin Yükümlülükleri
 • Ortak Hükümler

 

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 • Amaç ve Kapsam
 • Bütçe Türleri ve Kapsamları
 • Harcama Yetkisi ve Yetkilisi
 • Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri
 • İç Kontrol Sistemi
 • Dış Denetim
 • Yaptırımlar ve Yetkili Merciler

 

KAMU İHALE KANUNU

 • Temel ilkeler
 • İhale Komisyonu
 • İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları
 • İhale İlan Süreleri ve Kuralları
 • Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi
 • İhale Sonucunun İlanı

 

2- İDARİ VE MALİ MEVZUAT

 • Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1982 Anayasasına kadar Türkiye’nin Anayasal geçmişine genel bir bakış
 • 1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları, Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi
 • 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
 •  Türkiye’nin İdari Teşkilatı
 •  Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş
 • Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları ve Memurların Değerlendirilmesi
 • Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

 

3- ORTAK KONULAR

·       Atatürkçü Düşünce Sistemi

·       İletişim

·       Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları

·       Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler

·       Resmi Yazışmalar

·       Noktalama İşareti

·       Yazım Kuralları

4.GRUPMüdür, Hukuk Müşaviri

 

1- YEREL YÖNETİMLER MEVZUAT

·       Belediye Kanunu

·       Büyükşehir Belediyesi Kanunu

·       İl Özel İdaresi Kanunu

·       Köy Kanunu

·       Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

·       Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

·       Kamu İhale Kanunu

2-İDARİ VE MALİ MEVZUAT

·       Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1982 Anayasasına Kadar Türkiye’nin Anayasal Geçmişine Genel Bir Bakış

·       1982 Anayasası’nın Kabulü,Genel Esasları,Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi

·       1982 Anayasası’na Göre Devletin Temel Organları

·       Türkiye’nin İdari Teşkilatı

·       Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş

·       Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları,Hakları,Yasakları ve Özlük Dosyası

·       Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması,Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

3-ORTAK KONULAR 

·       Atatürkçü Düşünce Sistemi

·       İletişim

·       Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları

·       Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler

·       Resmi Yazışmalar

·       Noktalama İşareti

·       Yazım Kuralları

 

TABLO 3: Unvan Değişikliği Sınav Konuları

4.GRUPUnvan Değişikliğine Tabi Unvanlar

 

1- YEREL YÖNETİMLER MEVZUAT

·       Belediye Kanunu

·       Büyükşehir Belediyesi Kanunu

·       İl Özel İdaresi Kanunu

·       Köy Kanunu

·       Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

·       Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

·       Kamu İhale Kanunu

2-İDARİ VE MALİ MEVZUAT

·       Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1982 Anayasasına Kadar Türkiye’nin Anayasal Geçmişine Genel Bir Bakış

·       1982 Anayasası’nın Kabulü,Genel Esasları,Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi

·       1982 Anayasası’na Göre Devletin Temel Organları

·       Türkiye’nin İdari Teşkilatı

·       Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş

·       Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları,Hakları,Yasakları ve Özlük Dosyası

·       Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması,Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

3-ORTAK KONULAR 

·       Atatürkçü Düşünce Sistemi

·       İletişim

·       Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları

·       Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler

·       Resmi Yazışmalar

·       Noktalama İşareti

·       Yazım Kuralları

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.