2021 yılında öğle yemeği servislerinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No:1) Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre alınacak bedeller şu şeklide olacak;

Memurlardan;15/01/2021 tarihinden – 14/01/2022 tarihine kadar
Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan1,59 TL
1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan2,70 TL
2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan3,34 TL
3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan4,32 TL
4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan5,74 TL
4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan6,42 TL
Sözleşmeli personelden;15/01/2021 tarihinden – 14/01/2022 tarihine kadar
Aylık brüt sözleşme ücretleri 4.040 TL’ye kadar (4.040 TL dahil) olanlardan1,93 TL
Aylık brüt sözleşme ücretleri 6.815 TL’ye kadar (6.815 TL dahil) olanlardan3,34 TL
Aylık brüt sözleşme ücretleri 9.415 TL’ye kadar (9.415 TL dahil) olanlardan6,05 TL
Aylık brüt sözleşme ücretleri 9.415 TL üzerinde olanlardan7,69 TL

Ödenecek yemek yardımlarına ilişkin esasları sıralayalım:

1) Yemek yardımı yapılmasına ilişkin Tebliğ hangi idareleri ve personeli kapsamakta?

Tebliğ, genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahalli idareler (belediyeler, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlikler), KİT’ler, döner sermayeli kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarında istihdam edilen memur ve sözleşmeli personeli kapsamakta.

2) Yemek maliyetlerinin karşılanması için kamu idarelerinin bütçesinden aktarılacak tutarların oranı ne olacak?

Kamu kurumları, yemek servis giderlerini, maliyetlerin yarısını aşmamak üzere bütçelerinin ilgili tertibinden karşılayabilecekler. Bu oran İstanbul, Ankara ve İzmir için üçte iki oranında uygulanacak. Bütçeden karşılanamayacak tutarlar personelden alınacak.

3) Yemek yardımının personele nakdi olarak verilmesi mümkün müdür?

Yemek yardımlarının personele nakdi olarak verilmesi mümkün olmayıp, yardımların fiilen yemek verme şeklinde yapılması gerekmektedir. Ödenekler doğrudan idareler tarafından kullanılmayacak, bu amaçla kurulmuş fonlara (servis, sandık, dernek vb.) aktarmak suretiyle kullanılacaktır.

4) Her İdarede yemekhane kurulması zorunlu mudur?

Her idarede yemekhane kurulması zorunda olmayıp, yemekhane kurulabilmesi için idarede yemek servisinden yararlanabilecek personel sayısının en az elli olması gerekmektedir. Ayrıca personel sayı şartının da sağlanması tek başına yetmeyecek, fiziken de uygun ortamın bulunması gerekecektir. Servis kurulması kararını verecek merci atamaya yetkili amirdir.

5) Yemek servisi güden bir defadan fazla yapılabilir mi?

Yapılacak yemek servisini sayısını günlük ve haftalık çalışma süreleri belirlemektedir. Buna göre haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan kurumlarda, yemek servisi sadece öğle yemeği olarak verilebilecektir. Görevlerinin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan personele üç öğüne kadar yemek servisi yapılabilecektir.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sitemizde ter alan yazılar, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz (sosyal medya hesaplarında sitemiz linkiyle paylaşılması hariç). Aksi durumda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan haklar kullanılacaktır.