Bilindiği üzere sosyal denge tazminatı ödemelerinin üst limiti, 375 sayılı KHK’nın Ek 15 inci maddesine istinaden, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşme ile belirlenmektedir.

İçinde bulunduğumuz 2021 yılında uygulanacak Toplu Sözleşmede, sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarının, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde yüzü olduğu belirlenmiştir.

Mevzuatımızda en yüksek Devlet memuru aylığına kıstas, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının ek gösterge dahil aylığı ,2021 yılı Ocak ayı için (9500 gösterge) * (0,165786 memur aylık katsayısı) = 1.574,96 TL’dir.

Dolayısıyla, 1 Ocak 2021 tarihinden 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ki dönemde, belediyelerde ödenebilecek en fazla sosyal denge tazminatı tutarı 1.574,96 TL olacaktır.

2021 Temmuz ayından itibaren ödenebilecek tavan tutar, enflasyon farkı oluşması durumuna göre yeniden güncellenecek memur aylık katsayıları ile belirlenecektir.

Yukarıda belirtilen tavan tutar, brüt mü yoksa net olarak mi ödenecektir?

Toplu sözleşmede tavan tutarın brüt ya da net olarak dikkate alınacağına yönelik hüküm bulunmamakla birlikte, en yüksek Devlet memuru aylığına yapılan atıfta, brüt aylık hesabı tarif edildiğinden, sosyal denge ödemeleri tavan tutarının da brüt olarak esas alınacağı anlaşılmaktadır.