Nüfus kütüğü, aile kütüğü, aile sıra no kavramları ne anlama gelmektedir, kimler aynı kütüğe kaydedilmektedir ve kayıt işlemi nasıl yapılmaktadır.

Nüfus kütüğü ve aile kütüğü

Aile kütüğü, esas itibariyle nüfus kütüğünün kısımlarından biridir. Nüfus kütüğü, aile kütüğü dahil temelde üç kısımdan oluşmaktadır. Bu üç kısımdan düğer ikisini özel kütük ve yedekler bölümü oluşturmaktadır.

Aile kütüğü, nüfus olaylarına ilişkin kayıtların kâğıt ve dijital ortamda tutulduğu veri bankasını ifade etmektedir. Peki, hangi durumlar aile kütüğüne yazılmaktadır, diğer bir ifade ile kütüğe kaydedilecek “nüfus olayları” tabirinden ne anlaşılması gerekmektedir? Nüfus olayı, Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinde;  doğum, ölüm, evlenme, boşanma, evlât edinme, tanıma, kayıt düzeltme, soybağının düzeltilmesi, gaiplik gibi kişisel durumlarda değişiklik meydana getiren olaylar şeklinde tanımlanmıştır. Yani, bir birey doğduğunda bildirimle bilgilerinin işlendiği ve değişikliklerin izlendiği kütük, aile kütüğüdür.

Aile sıra numarası

Aile sıra numarası ise ailelerin aile kütüğüne yazılış sırasına göre verilen numarayı ifade etmektedir. Peki, aile kavramından ne anlamak gerekecektir. Aile kavramı nüfus mevzuatında aynı soydan olup, bir aile sıra numarası altında kayıtlı olan kişiler ile onların eş ve çocukları şeklinde tanımlanmıştır. Eşler açısından kimin kimin aile kütüğüne geçmiş olacağına ilişkin olarak, bu konuda erkeklerin referans alındığını söylemek gerekir. Ayrıca, kadınların evlilik dışı dünyaya gelmiş çocukları da aynı aile sıra noya kaydedilmektedir.

Soy bağı kavramı

Burada kimlerin aynı aile sıra numarasına sahip olacağının anlaşılması için, “soy bağını nedir” sorusunun cevabının verilmesi gerekmektedir. Türk Medenî Kanununun 282 nci maddesine göre soybağı; çocuk ile ana arasında doğumla, çocuk ile baba arasında ana ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulmaktadır. Soybağı ayrıca evlât edinme yoluyla da kurulabilmektedir.

Dolayısı ile eş ve çocuklar aynı aile sıra numarası altında birleşmektedir. Çiftlerin boşanması halinde, bu durum kesinleşen mahkeme kararı ile kütüğe işlenmektedir. Yani boşanan eşler aynı aile sıra numarasına tabi olmamaktadır. Ayrıca, aile bireylerinden birinin soyadının sonradan değişmesi, bu bireyin aile sıra numarasının değişmesini gerektirmemektedir.

Nüfus kütük işlemleri için dayanak belgeler

Nüfus işlemleri, yani kütüğe yapılacak yeni ya da düzeltme kayıtları, kural olarak sözlü beyanla değil, bu olaylara ilişkin dayanakları gösteren belgeler aracılığı ile yapılmaktadır. Dayanak belgeleri mevzuatta; form, tutanak, mahkeme kararı, noter senedi, doğum veya ölüm raporu gibi resmî belgeler ile bunların yedeklerini şeklinde tanımlanmıştır. 

Dolayısı ile nüfus kaydı değişiklik taleplerinin dayanak belgeler aracılığı ile iletilmesi gerekmektedir.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.