17 Temmuz 2020 tarihli ve 31188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik Yönetmeliği ile Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin, alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesine ilişkin hükümlerinde değişikliğe gidilmiştir.

Buna göre, alışveriş merkezi projelerinde alışveriş merkezi ile birlikte başka yapıların bulunmasının, bu projelerin alışveriş merkezi projesi olma niteliğini değiştirmeyeceği hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

Ayrıca, alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisinin büyükşehir olan yerlerde büyükşehir belediyesine; diğer yerlerde belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde ilgili belediyelere, belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında ise il özel idarelerine ait olduğuna; Ancak büyükşehir olan yerlerde ilçe belediyelerinin mülkiyetinde ve sınırları içinde bulunan arsa üzerine inşa edilen ve konut sayısı işyeri sayısından fazla olan karma projelerde yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisinin ilçe belediyelerine ait olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.