Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 26’nci maddesinde, arabuluculuk ücretlerinin hangi şartlarda kim tarafından karşılanacağı düzenleniştir.

Buna göre, dava şartı olarak ön görülen arabuluculuk faaliyetinde, tarafların tamamen veya kısmen anlaşmaları halinde arabuluculuk masrafları uyuşmazlığın taraflarınca eşit şekilde karşılanacaktır. Ancak bu durum, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça geçerli olacaktır. Yani aksi kararlaştırılabilecektir. Herhangi bir karar alınmaması durumunda taraflar eşit şekilde karşılayacaktır.

Tarafların anlaşamaması durunda ise arabuluculuk faaliyetinin iki saatlik ücret tutarı, tarifenin birinci kısmına göre Adalet Bakanlığınca karşılanacaktır. İki saati aşan görüşmeler sonucunda tarafların anlaşamaması durumunda ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret, aksi kararlaştırılmamışsa taraflarca eşit olarak ödenecektir.

Adliye arabuluculuk bürosu tarafın yapılan zorunlu giderler ise; anlaşmaya varılmışsa taraflarca karşılanacak, anlaşmaya varılamamışsa haksız çıkan taraftan tahsil edilmek üzere Adalet Bakanlığınca karşılanacaktır.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.