26.12.2019 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Öncelikle yönetmelikte yer alan “Tehlikeli Atık” tanımında değişikliğe gidildi.

Önceki Yönetmelikte yer alan “4/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan atıkları” tanımlaması;

“Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-3/A’sında yer alan tehlikeli özelliklerden birini ya da birden fazlasını taşıyan, aynı Yönetmeliğin EK-4’ünde altı haneli atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan atıkları,” şeklinde değiştirildi.

Depolama tesisleri, yine 3 sınıfa ayrılırken yeni düzenleme ile tesislerin kategorilere ayrılmasında sınır değer ölçütleri getirildiği görülüyor.

Belediye atıkları, yönetmeliğin eski halinde olduğu gibi 2. sınıf düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek.

Yönetmeliğin tamamı için tıklayınız