Bankalar müşterilerin kredi kartı taleplerini alarak sözleşme ilişkisi kurma sürecinde kartın limitini de belirlemektedirler. Peki, kartın limiti neye göre; hangi kriterler dikkate alınarak belirlenmektedir? Bu sorunun cevabını yasal olarak açıklayalım.

Kredi kartlarının limitlerinin belirlenmesine ilişkin kriterler Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te düzenlenmiştir.

Buna göre bankalar, kredi kartı talep eden kişilerin yasaklılık ve engel durumlarını, ekonomik ve sosyal durumlarını, aylık veya yıllık ortalama gelirlerini, diğer bankalarca bu kişilere tahsis edilmiş olan kart limitlerini, bankacılıkta kullanılan skorlama sistemi sonuçlarını dikkate almak zorundadırlar.

 Bu bilgiler çerçevesinde temel olarak limit belirmede kişinin kara listede olup olmaması, ekonomik durumu ve diğer bankalardan kart aldıysa bu kartların limiti dikkate alınmaktadır.

Ayrıca, banka müşterilerinin risk durumlarının izlenmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla bankalar arasında sözleşmeyle; yapılacak bilgi alışverişini sağlayan şirketler kurulmaktadır. Bankaların limit belirlemede bu şirketlerden de bilgi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Dolayısı ile kart talep eden müşterilerin bir bankadaki genel durumunu, diğer bankalarda görebilmektedir.

Kart limitlerinin belirlenmesinde önemli bir kıstas olan ortalama gelir düzeyi, müşteri tarafından beyan edilen ve ilgili kuruluşlarca teyit edilen gelir üzerinden belirlenmektedir.

Kredi Kartı Limitinin Kişinin Geliri İle İlişkisi

 Kart talep eden kişinin limiti, kartı kullanacağı ilk yıl için aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise dört katını aşamayacaktır. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, bu limit tüm bankalardaki kredi kartları için ortak belirlenmektedir. Yani kişi ilk yıl limitleri için, bir bankadan net gelirinin bir katı limitinde kredi kartı aldıysa, başka bir bankadan en fazla gelirinin bir katı tutarında limitle kredi kartı alabilecektir. İlk bankadan gelirinin yarısı tutarında limitle kredi kartı aldıysa, ikinci bankadan bir buçuk katı oranında limitle kredi kartı alabilecektir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus, brüt gelirin değin net gelirin dikkat alındığıdır.

Kartın Limitinin Otomatik Artırılması

Bankaların, kredi kartı limitlerini talep olmadıkça otomatik artırma yetkisi bulunmamaktadır.  Müşterinin talebinin alınması şartıyla periyodik limit artışı yapılabilecektir. Otomatik limit artışı yapacak banka, bu artışı on beş gün öncesinden müşteriye bildirmek zorundadır. Limit artışı bu bildirime itiraz etmemesi durumunda mümkün olacaktır. Ayrıca limit artışı yapılabilmesi için, bankanın yukarıda belirtilen gelir düzeyi kontrollerini ilk başvuruda olduğu gibi tekrar yapması gerekmektedir. Örneğin kişi gelir düzeyine göre azami limitten kredi kartı kullanıyorsa, takip eden dönemlerde gelir düzeyi artmaması durumunda limit artışı da gerçekleştirilemeyecektir.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web site ya da uygulamalarda yayımlanamaz. Basılı yayınlarda yazar bilgisi ve (www.malimevzuat.com) adresi paylaşılarak kısmi alıntılama yapılabilir.