Zaman zaman bankalar, müşterileri talep etmese de ya da herhangi bir sözleşme ilişkisi bulunmasa da, adlarına kredi kartı düzenleyerek müşterilerinin adreslerine gönderebilmektedirler.

 Bankaların müşteri talep etmese de kredi kartı göndermek yetkisi bulunmakta mıdır? Bu konu “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik” te düzenlenmiştir. Buna göre bankaların böyle bir yetkisi bulunmamaktadır. Konuyu açıklayalım.

İsmi geçen Yönetmeliğin 21 inci maddesinde kart çıkaran kuruluşların, talepte bulunmayan veya kendisiyle sözleşme ilişkisi kurulmayan kişiler adına hiçbir şekil ve surette kart veremeyecekleri, basılı kartı hamilin adresine göndermek veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını bildirmek de dahil olmak üzere herhangi bir yöntemle teslim edemeyecekleri düzenlenmiştir.

Buna göre, kişinin bankanın müşterisi olması da bir anlam ifade etmemektedir. Örneğin kişinin bankada hesabının bulunması, bankalara bu kişiler adına kredi kartı çıkartmak yetkisi tanımamaktadır.

Kişi adına kredi kartı düzenlenebilmesinin şartı; kişinin talepte bulunması ya da banka ile ilgili kişi arasında sözleşme ilişkisinin kurulmış olmasıdır. Sözleşme ilişkisinin kurulmuş olması, sadece yazılı bir metnin imzalanmış olması anlamına gelmeyip, taraflar arasında anlaşmayı sağlayan mevzuatta düzenlenmiş diğer onay mekanizmalarını da kapsamaktadır.

Anılan Yönetmeliğin yürütmesini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı takip ettiğinden; adına talep ve sözleşme ilişkisi bulunmaksızın kredi kartı düzenlenen kişilerin, kartı kullanmayı kabul etmemeleri durumunda önce bankaya durumu iletmeleri, sonuç alamamaları durumunda konuyu BDDK’ya intikal ettirmeleri gerekmektedir.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.