Bebeklerin bilgilerinin nüfus kütüğüne işlenmesini temin ve çocuğa kimlik çıkartılması için doğumunun nüfus idaresine bildirilmesi gerekmektedir.

Peki, doğum olayının idareye bildirilmesi kaç gün içerisinde yapılacaktır, bu bildirimi kim yapacaktır, bildirim için hangi belge ya da evraklar gerekmektedir, geç bildirimin cezası var mıdır?

Bildirimin Nereye Yapılacağı ve Bildirim Süresi

Yeni doğan bebeğin hangi nüfus müdürlüğüne bildirileceği ve hangi sürede bildirileceği, doğumun yurt içinde mi yoksa yurt dışında mı gerçekleştiğine göre farklılık göstermektedir. Yurt içinde doğan bebeklerin, bildiriminin doğum gününden itibaren otuz gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Bildirimin doğumun gerçekleştiği ilçe nüfus müdürlüğüne yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yani doğduğu ilçe nüfus müdürlüğüne bildirilebileceği gibi, herhangi bir (farklı ilde olması da fark etmez) nüfus müdürlüğüne bildirilebilecektir. Doğum sağlık kuruluşunda gerçekleştiyse, bildirimler doğumun gerçekleştiği hastaneye de yapılabilecektir. Ancak hastaneye ya da hastane dışındaki sağlık kuruluşuna bildirim yapabilmek için, bildirimin beş iş günü içerisinde ve henüz sağlık kuruluşundan ayrılmadan yapılması gerekmektedir. Yani doğum sonrası sağlık kuruluşundan ayrıldıktan sonra bildirim ancak nüfus idaresine yapılabilecektir. Bu şartlarla artık hastanelerde doğum tescili yapabilmektedir.

Yurtdışında doğan çocukların bildirim süresi ise altmış gündür. Yurt içinde doğan çocuklarda bildirim süresi 30 günken yurt dışında doğan çocuklarda 60 gün süresinin benimsenmesi, yurt dışında işlemlerin yabancılık çekilmesi nedeni ile biraz daha karmaşık olabileceğinden kaynaklandığı söylenebilir. Bu durumda bildirim Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan büyükelçilik, başkonsolosluk ve konsolosluklarına yapılabilecektir. Bildirimin buralara yapılamaması durumunda bildirim yurt içinde herhangi bir nüfus müdürlüğüne yapılabilecektir.

Bildirimde Aranacak Belgeler

Hastanelere hastaneden çıkmadan beş gün içerisinde yapılabilen bildirimlerde resmi belge aranmamaktadır. Zira doğum belgesini hastanenin kendisi düzenlemektedir. Nüfus müdürlüklerine yapılacak bildirimler resmi belge ile yapılır. Yurt dışındaki temsilciliklere bildirimlerde de resmi belge gerekmektedir. Sözlü beyanla bildirim sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların bildirilmesinde uygulanabilmektedir. Sözlü beyanda, beyanın doğru olup olmadığı, valinin ya da kaymakamın talimatıyla il sağlık müdürlüğünce araştırılacaktır.

Bildirim kim tarafından yapılacaktır

Bildirimin anne, baba, vasi ya da kayyım tarafından yapılması esastır. Bunların bulunmaması halinde çocuğun büyük annesi, büyük babası veya ergin kardeşleri tarafından yukarıdaki usullere uyarak yapılabilecektir.

Bebeğin Kimliğinin Çıkartılması

Bildirim sonrası yapılan tescile istinaden nüfus idaresince bebeğe kimlik düzenlenmektedir. Uygulamada kimlik aynı gün içerisinde verilmemekte, ilgilinin adresine posta aracılığı ile gönderilmektedir.

Geç Bildirimin Cezası

Doğumun nüfus müdürlüklerine 30 gün içerisinde bildirilmemesinin yani geç bildirilmesinin Kanundaki yazılı idari para cezası 50 TL’dir. Ancak, bu tutarın yıllar itibariyle yeniden değerlenerek uygulandığını göz ardı etmemek gerekmektedir.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.