31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında, seçilecek belediye başkanlarına bağlı olarak belediye başkan yardımcılıklarında da değişiklikler olabilecektir.

Belediye Başkan Yardımcıları

Hukuki durumları ve hizmet özelliklerine göre; Büyükşehir Belediyesi, İl Belediyesi, Büyükşehir İlçe Belediyesi, İlçe Belediyesi ve Belde Belediyesi şeklinde gruplandırılmış olan belediyelerden, büyükşehir belediyeleri dışındakilerde “Belediye Başkan Yardımcısı” kadro unvanlı personel de görev yapmaktadır.

Belediye Başkan Yardımcısı istihdamı mümkün olan belediyelerde ilgili belediyenin bulunduğu grup ve nüfusa göre değişen sayılarda Belediye Başkan Yardımcısı kadrosu bulunmaktadır. Ayrıca, Devlet memuru olarak Belediye Başkan Yardımcısı kadrosunda görev yapanlara ödenen aylık ücretin unsurları ilgili belediyenin bulunduğu gruba ve nüfusuna göre farklı belirlendiğinden, kadrolu Belediye Başkan Yardımcılarının maaşları görev yaptıkları belediyeye göre değişebilmektedir.

Öte yandan, kadrolu olarak Devlet memuru statüsünde istihdam edilen Belediye Başkan Yardımcılarının yanı sıra, belediyelerin nüfuslarına göre Belediye Kanununda belirlenmiş sayıdaki belediye başkan yardımcısının, belediye başkanı tarafından gerek görülmesi durumunda belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirilmesi de mümkündür. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine verilecek ödeneğin ayık tutarı, belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenmektedir.

Kadrolu Belediye Başkan Yardımcısı maaşı

Seçimler sonrasında belediyelerde başkan yardımcısı kadrosunda (belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirilenler hariç) görev almayı düşünen Devlet memurları ile halen belediye başkan yardımcılığı görevini yürümekte olanlara ve diğer ilgileneceklere bilgi vermesi bakımından;

**İl Belediyesi, Büyükşehir İlçe Belediyesi, İlçe Belediyesi ve Belde Belediyesinde 1.derece Belediye Başkan Yardımcısı kadrosunda bulunan,

**25 yıl veya daha fazla hizmeti olup, aylık seviyesi 1 /4 olan,

Devlet memurlarının 2018 yılının ikinci yarısında (%15 gelir vergisi diliminde) alabildikleri aylık net maaş miktarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Belediye Başkan Yardımcısı maaşı (2018 yılının ikinci yarısında)

İLGİLİ BELEDİYENÜFUSUD/KHİZMET YILIAYLIK NET MAAŞ
İl Belediyeleri (Büyükşehir olmayan)250.000 ve daha fazla1/4256.075 TL
249.999-100.000 arası1/4255.797 TL
100.000’den az1/4255.786 TL
Büyükşehir Merkez İlçe Belediyeleri250.000 ve daha fazla1/4256.019 TL
249.999-100.000 arası1/4255.741 TL
100.000’den az1/4255.730 TL
Diğer Belediyeler100.000 ve daha fazla1/4255.185 TL
100.000’den az1/4255.174 TL

NOT: Hesaplamalarda;

**657 Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu olarak görev yapan Belediye Başkan Yardımcıları esas alınmıştır.

**2018 yılının ikinci yarısında geçerli olan katsayılar kullanılmıştır. 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olacak maaş zammı oranına göre Tablodaki maaş tutarları da daha fazla olacaktır.

**Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

**Gelir Vergisi oranı %15 olarak uygulanmıştır.

**Yabancı Dil Tazminatı ödemeleri ile bireysel emeklilik sigortası (BES) prim kesintisi dikkate alınmamıştır.

 

Kaynak: http://memurunyeri.com

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.