Uzun zamandır belediyelerin gündemini işgal eden ve Sayıştay bulgu ve sorgularına yansıyan spor kulüplerine taşınmaz tahsis etme konusu, 02.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı ile netliğe kavuşmuştur.

Buna göre 2017/1 Esas Nolu ve 5415/1 Karar Nolu Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararında özetle;

Spora verilen desteğin özünde bir kamu hizmeti sayılması mümkün olmakla birlikte gerek 5393 sayılı Kanun’da gerekse 5018 saılı Kanun’da kamu idaresinin mülkiyetindeki bir taşınmazı sadece mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebilmesine imkan tanınmıştır.

Spor kulüplerinin ilçedeki sportif faaliyetleri yürüterek toplumsal fayda sağlaması bu kulüplere kamu kurum ve kuruluşu niteliği kazandırmamaktadır. Ayrıca spor kulübüne yapılan tahsisin 5393 sayılı Kanun’un 69 uncu maddesinde düzenlenen gerek sosyal ve ekonomik amaçlı arsa ve konut üretimi gerekse tahsis edilebileceği gerçek ve düzel kişiler kapsamında değerlendirilmesi de mümkün değildir.

Dolayısı ile belediye meclisine 5393 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi ile verilen taşınmazların tahsis yetkisi sınırsız bir yetki olmayıp bu yetkinin kullanılmasında yine 5393 sayılı Kanun’un 75 inci maddesi ile 5018 sayılı Kanun’un 47 nci maddesinde getirilen düzenlemelere riayet edilmesi gerekmektedir.

Öteyandan söz konusu tahsislerin bir kısmının bedelli olması, yapılan işlemin tahsis niteliğini ortadan kaldırmamakta ve taşınmazın kiralandığı anlamına gelmemektedir. Kaldı ki belediye münliyetindeki taşınmazların kiralanması için belediye meclisi kararı tek başına yeterli olmayıp böyle bir durumda 2886 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Sonuç olarak belediyelere ait taşınmazların belediye meclisi kararı ile spor kulüplerine tahsisine imkan bulunmamaktadır.

Buna göre 2017/1 Esas Nolu ve 5415/1 Karar Nolu Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararında özetle;

Spora verilen desteğin özünde bir kamu hizmeti sayılması mümkün olmakla birlikte gerek 5393 sayılı Kanun’da gerekse 5018 saılı Kanun’da kamu idaresinin mülkiyetindeki bir taşınmazı sadece mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebilmesine imkan tanınmıştır.

Spor kulüplerinin ilçedeki sportif faaliyetleri yürüterek toplumsal fayda sağlaması bu kulüplere kamu kurum ve kuruluşu niteliği kazandırmamaktadır. Ayrıca spor kulübüne yapılan tahsisin 5393 sayılı Kanun’un 69 uncu maddesinde düzenlenen gerek sosyal ve ekonomik amaçlı arsa ve konut üretimi gerekse tahsis edilebileceği gerçek ve düzel kişiler kapsamında değerlendirilmesi de mümkün değildir.

Dolayısı ile belediye meclisine 5393 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi ile verilen taşınmazların tahsis yetkisi sınırsız bir yetki olmayıp bu yetkinin kullanılmasında yine 5393 sayılı Kanun’un 75 inci maddesi ile 5018 sayılı Kanun’un 47 nci maddesinde getirilen düzenlemelere riayet edilmesi gerekmektedir.

Öteyandan söz konusu tahsislerin bir kısmının bedelli olması, yapılan işlemin tahsis niteliğini ortadan kaldırmamakta ve taşınmazın kiralandığı anlamına gelmemektedir. Kaldı ki belediye münliyetindeki taşınmazların kiralanması için belediye meclisi kararı tek başına yeterli olmayıp böyle bir durumda 2886 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Sonuç olarak belediyelere ait taşınmazların belediye meclisi kararı ile spor kulüplerine tahsisine imkan bulunmamaktadır.