İşçilerin günlük çalıştıkları süre ile iş güvenliği ve işçi sağlığı arasında sıkı bir bağlantı vardır. Bu yazımızda, İş Kanununa tabi olarak çalıştırılan işçilerin, günde en fazla ne kadar çalıştırılabileceklerine ilişkin bilgiler verilecektir.

İş Kanununun 63’üncü maddesine göre bir işçinin genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Yani İş Kanunu işçinin çalıştırılabileceği maksimum süreyi haftalık olarak belirlemiştir. Bu 45 saatlik çalışma süresinin haftanın günlerine nasıl dağıtılacağı ise işçi ve işveren arasındaki sözleşmeye bırakılmıştır. Bu konuda herhangi bir anlaşma yapılmadıysa haftalık çalışma süresinin günlere eşit bölüneceği kabul edilmiş sayılır. Yani taraflar bu konuda kural olarak serbesttirler. Ancak bu serbestinin üç tane sınırlaması vardır. Bu iki sınırlamaya uyulması gerekecektir.

Haftalık çalışma saatinin günlere dağılımında dikkat edilecek hususlar

Bu sınırlamalardan ilki, günlük çalışma süresinin on bir saati aşamayacağı hususudur. Yani bir işçi günde en fazla 11 saat çalıştırılmak şartıyla haftada genel bakımdan en fazla 45 saat çalıştırılabilecektir.

Bu konudaki ikinci kısıtlama ise, İş Kanunun 46’ncı maddesi ile düzenlenen hafta tatilidir. Buna göre işçilere, her yedi günlük bir zaman dilimi içerisinde kesintisiz 24 saatlik bir hafta tatili verilecektir. Yani 45 saatin haftanın günlerine dağılımında hafta tatilinin de dikkate alınması gerekecektir.

Üçüncü kısıtlama ise işçinin iki aylık dönem içerisindeki haftalık ortalama çalışma süresinin, normal haftalık çalışma süresini aşamayacağı hususudur. Yani haftalık çalışma süresinin günlere dağılımında denkleştirme süresi de dikkate alınacaktır. Bu husus, denkleştirme süresi nedir sorusunun da cevabını karşılamaktadır.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.