Belediye bütçe içi işletmelerinin muhasebe usulü

08.03.2011 tarihli ve 27868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliğinin 8’inci maddesinde;

– Bütçe içi işletmenin iktisadi ticari işlerine ilişkin giderler dışında kalan personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, mal ve hizmet alımı giderleri ve sermaye giderleri ile transferlerin mahalli idare bütçesinden yapılacağı; İşletme adına ayrılan ödeneklerin, fonksiyonel sınıflandırmada ekonomik işler ve hizmetler kodunda gösterileceği,

– İşletme ödeneğinin iktisadi ve ticari işler için nakit sermaye olarak kullanılacak kısmının ise ekonomik sınıflandırmada borç verme kodunda gösterileceği, bu ödeneğin işletme adına açılmış bir özel hesaba aktarılmak suretiyle kullanılacağı ifade edilmiştir.

Yönetmelik hükmünden anlaşılacağı üzere, bütçe içi işletmenin ticari işleri ile doğrudan ilgili olmayan mal ve hizmet alımları, personel giderleri, prim ödemeleri ve işletmeye sermaye aktarmaları bütçe içi işletme hesapları ile ilişkilendirilmeden doğrudan belediye bütçesinden yapılacaktır. Örneğin işletme faaliyetleri için bir demirbaş alındığında bu ödeme belediye ana faaliyetleri için demirbaş alınmasından farklı olmayacaktır. İşletme adına bütçeye konulan bu ödenekler, fonksiyonel sınıflandırmada ekonomik işler ve hizmetler kodunda gösterilecektir.

İşletmenin ticari faaliyetleri ile ilgili bir gider yapılacaksa, bu gider doğrudan belediye bütçesinden yapılmayacak; bu giderler için bütçeye konulmuş ödenek ekonomik sınıflandırmanın borç verme kodu ile nakit kaynak olarak kullanılmak üzere önceden işletmenin özel hesabına aktarılacak, ve harcama işlemi bu özel hesaptan yapılacaktır.

Konuya ilişkin örnek  Sayıştay bulgusuna aşağıda yer verilmiştir:

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, bütçe içi işletme olarak faaliyet gösteren belediye ekmek fırını için, ayrı bir hesap kodu açılmayarak, ekmek fabrikası giderlerinin belediye giderleri gibi muhasebeleştirildiği anlaşılmaktadır.

08/03/2011 tarihli ve 27868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği’nin “Bütçe İşlemleri” başlıklı 8 inci maddesinde;

“(1) Bütçe içinde kurumsal sınıflandırmada; işletme mahalli idare teşkilat şemasında ana hizmet birimi olarak yer alıyorsa kendi kodunda, herhangi bir hizmet birimi içinde yer alıyorsa o hizmet birimi altında kodlanır.

  • İşletme adına ayrılan ödenekler, fonksiyonel sınıflandırılmada ekonomik işler ve hizmetler kodunda gösterilir.
  • İşletmenin iktisadi ticari işlerine ilişkin giderler dışında kalan personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, mal ve hizmet alımı giderleri ve sermaye giderleri ile transferleri mahalli idare bütçesinden yapılır.
  • İşletme ödeneğinin iktisadi ve ticari işler için nakit sermaye olarak kullanılacak kısmı ise ekonomik sınıflandırmada borç verme kodunda gösterilir. Bu ödenek işletme adına açılmış bir özel hesaba aktarılmak suretiyle kullanılır.
  • İşletme ödeneğinden kullanılmayan kısmı yılsonunda iptal edilir. İşletme faaliyetlerinden sağlanan gelir fazlası veya kâr mahalli idare bütçesine gelir kaydedilir.

……………………..”

Denilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükmünden anlaşılacağı üzere bütçe içi işletme olarak kurulan işletmenin iktisadi ve ticari işlerine ilişkin giderler dışında kalan personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, mal ve hizmet alımı giderleri ve sermaye giderleri ile transferleri mahalli idare bütçesinden yapılacak ancak işletme ödeneğinin iktisadi ve ticari işler için nakit sermaye olarak kullanılacak kısmı ise ekonomik sınıflandırmada borç verme kodunda gösterilecek ve bu ödenek işletme adına açılmış bir özel hesaba aktarılmak suretiyle kullanılacaktır.

Ancak, Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediye Ekmek Fırını için açılmış özel bir hesap bulunmadığı ve işletme ödeneğinin iktisadi ve ticari işler için nakit sermaye olarak kullanılacak kısmının ekonomik sınıflandırmada borç verme kodunda gösterilmediği, nakit sermaye olarak işletme tarafından kullanılacak kaynağın belediye tarafından mal hizmet alımı Şeklinde kullanılarak doğrudan giderleştirildiği anlaşılmaktadır.

          İşletme ödeneğinin iktisadi ve ticari işler için nakit sermaye olarak kullanılacak kısmının ekonomik sınıflandırmada borç verme kodunda gösterilmesi ayrıca bu ödeneğin işletme adına açılmış bir özel hesaba aktarılma suretiyle kullanılması, mali tablo ve raporların gerçek durumu göstermesi bakımından, daha uygun olacaktır.

 Kamu idaresi cevabında;   Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, bütçe içi işletme olarak faaliyet gösteren belediye ekmek fırını için ayrı bir hesap kodu açılmayarak, işletme ödeneğinin iktisadi ve ticari işler için nakit sermaye olarak kullanılacak kısmının ekonomik sınıflandırmada borç verme kodunda gösterilmediği, nakit sermaye olarak işletme tarafından kullanılacak kaynağın belediye tarafından mal hizmet alımı şeklinde kullanılarak doğrudan giderleştirildiği belirtilmektedir. Bulgu 4’de belirtilen hatalı hususların giderilmesi için Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliğinin “Bütçe İşlemleri” başlıklı 8’inci maddesindeki hususlar dikkate alınarak, gerekli çalışmalar başlatılmış olup, 2015 yılı içerisinde uygulanması sağlanacaktır.

Sonuç olarak;  Kurum tarafından gönderilen cevapta, ilgili muhasebe işlemleri için çalışmalara başlanıldığı, 2015 Yılından itibaren muhasebe kayıtlarının yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılacağı belirtilmektedir.  2015 Yılı denetimlerinde de gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığı izlenecektir.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sitemizde ter alan yazılar, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz (sosyal medya hesaplarında sitemiz linkiyle paylaşılması hariç). Aksi durumda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan haklar kullanılacaktır.