Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi ( BKMYBS ) Nedir?

Merkezi Yönetim bünyesinde mali işlemlerin yürütülmesine ilişkin olarak gelişitirilen merkezi sistemler ile diğer kurumların kendi sorumluluğu altındaki yönetim bilgi sistemlerinin birlikte çalışabilirlik prensipleri doğrultusunda entegre edilerek, birlikte çalışmalarını sağlayan bilişim sistemidir.

Kamuda mali işlemlerin yürütüldüğü bilişim sistemlerinin entegre çalışmasını hedeflemektedir ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda gelişitirilmektedir.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemini oluşturmak üzere, mali yönetim sistemimizde yer alan kurumlar ile birlikte yürütülecek çalışmalarda geçerli olacak temel prensipler aşağıda yer almaktadır.

  • Sistemin yapılandırılmasında yenilikçi ve süreç odaklı bir yaklaşım benimsenecektir.
  • Mali yönetim alanındaki bütün süreçler, konu ile ilgili yetki ve sorumluluğu olan paydaşlarla birlikte oluşturulacaktır.
  • Bütünleşik bir mali yönetim sistemi, nitelik itibari ile birden fazla kurumun yetki ve sorumluluk sahasına giren iş ve işlemlerin tek bir merkeze toplanması değil,ilgili sistemlerin tanımlanacak olan birlikte çalışabilirlik kurallarına göre işletildiği bir yapı şeklinde kurgulanacaktır.
 • Maliye Bakanlığı, entegrasyon çözümleriyle ilgili olarak belirleyeceği ve açık bir şekilde yayınlayacağı birlikte çalışabilirlik standartlarına (kurumsal, teknik, anlamsal) uygun yazılım çözümlerinin oluşturulması sürecinde, sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi kurumlar ile paylaşmaya devam edecektir.
 • Maliye Bakanlığı, harcama süreçleri ile ilgili olarak sunduğu hizmetleri süreç odaklı bir yaklaşım çerçevesinde geliştirmeye devam edecektir.
 • Mali süreç öncesi işlemleri kendilerine ait bilgi sistemleri aracılığı ile gerçekleştiren ve gerekli teknik altyapıya sahip idarelerin, kendilerine ait bilgi sistemleri aracılığıyla mali süreçlerini yerine getirmelerini sağlamaya yönelik entegrasyon çözümleri geliştirecektir.
 • Bütünleşik sisteme ilişkin tasarım, 5018 sayılı Kanun kapsamındaki iş ve işlemlerin tamamının elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi amacı ile elektronik imza elektronik belge kurgusu çerçevesinde yapılacaktır.
 • Bütünleşik mali yönetim bilgi sistemi e-Tedarik, e-Fatura, e-Tahsilat, e-Denetim, mali tablo analizi, risk analizi, karar destek sistemi ve erken uyarı sistemi gibi modern uygulama ve yöntemleri içerecek şekilde tasarlanacaktır.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.