24.12.2020 tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

Buna göre, büyükşehir belediyeleri sorumluluğuna bırakılan yerlerde, alt yapı ile ilgili kazı yapacaklara izin ve kazı ruhsatı büyükşehir belediyelerince verilecek ve bu izinlere ilişkin ödenecek ücretler yine büyükşehir belediyelerince belirlenecek.

İlçe belediyeleri sorumluluğundaki alanlara ilişkin ilçe belediyelerince verilecek izinlerin koordinasyonu, yeknesaklığın sağlanması açısından büyükşehir belediyelerince sağlanacak.

Verilecek alt yapı izin ve kazı ruhsatlarına ilişkin ücretler, ilgilisine göre büyükşehir ya da ilçe belediyelerinin bütçesine gelir kaydedilecek. Ancak bu gelirler, belediyelerin havuz hesaplarında değil, oluşturulacak alt yapı yatırım fon hesaplarında toplanacak. Bu fonlar amacı dışında başka bir gider için kullanılamayacak.

Peki belediyeler bu fonları hangi giderler için kullanabilecek? Yani düzenlemede geçen “amacı dışında” ifadesi ile kasedilen nedir?

Bu fonlar, belediyelerin sorumluluk alanlarındaki cadde, bulvar, meydan ve sokaklardaki asfalt ve kaldırımların yapım, onarım ve bakımında kullanılabilecek. Bu düzenlemeyle, alt yapı kazı çalışmalarında zarar gören sorumluluk alanlarının yeniden düzenlenmesi bakımından, ilgili kişilerden tazmin edilecek bedellerin, tazmin amacı dahilinde kullanılmaları sağlanmış olacak.