Denetimli serbestlik, Şüpheli, sanık veya hükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı alternatif bir ceza ve infaz sistemidir. Diğer bir ifadeyle denetimli serbestlik, hükümlülerin suç işlemesine sebep olan davranış bozukluklarının düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan bırakılan hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılıklarının rehabilitasyonu, mağdurların zararlarının giderilmesi ve bu yolla toplumun korunmasıdır.

Denetimli serbestlik hizmetleri, Bakanlık merkez teşkilatındaDaire Başkanlığı, taşra teşkilatında denetimli serbestlik müdürlükleri, müdürlüğe bağlı bürolar ve koruma kurulları tarafından yürütülür.

Denetimli serbestlik hizmetlerinde Hangi ilkeler dikkate alınır?

İnsan onuruna saygı ve dürüstlük

-Gizlilik

-Tarafsızlık

Denetimli Serbestlik Kararlarının İnfazı

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Kapsamında Hükmedilen Denetimli Serbestlik Tedbirleri Nelerdir?

1)Eğitim programına devam etme

2) Gözetim altında çalışma

3)Belli yerlere gitmekten yasaklama veya belli yerlere devam etme

4) Mahkeme tarafından takdir edilen diğer yükümlülükler

 

Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar veBu Yaptırımların Yerine Getirilmesi

1)Eğitim kurumuna devam etme

2)Belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma

3)Sürücü ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma

4)Kamu hizmeti cezası

Hapis Cezasının Ertelenmesi Halinde Hükmedilen Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

1)Eğitim programına devam etme

2)Gözetim altında çalışma

3)Eğitim kurumuna devam etme

4)Rehberlik çalışmalarına katılma yükümlülüğü

 

Diğer Denetimli Serbestlik Tedbirleri ve Bu Tedbirlerin İnfazı

1)Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma

2)Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında verilen denetimli serbestlik tedbirinin infazı

3)Hapis cezasının konutta infazı

4)Denetim altına alınan çocukların iyileştirilmesi

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.