7099 sayılı Kanunla 5393 sayılı Kanunda yapılan düzenleme çerçevesinde e-belediye…

7099 sayılı Kanuna yapılan düzenleme ile belediyelere hizmetlerini online sistem üzerinden yürütme zorunluluğu getirildi.

Buna göre belediyeler e-beleiye sistemi kullanacak. Bu sistemi ise İçişleri Bakanlığı kuracak. Yani belediyelere ilişkin hizmetlerle vatandaşların etkileşimi,  merkezi bir entegre sistem üzerinden standarda kavuşmuş olacak.

Anılan Kanunla, 5393 sayılı Belediye Kanununa eklenen “EK MADDE 3” ile; belediyeler kendilerine verilen görevleri ve vatandaşlara sundukları hizmetleri yürütürken her türlü başvurunun alınmasını ve idari işlemlerin yürütülmesini e-belediye sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

E-belediye sisteminin kurulması ve işletilmesi ile verilerin saklanmasına ilişkin sorumluluk İçişleri Baknlığında olacak ve Bakanlığın sistemin kurulduğuna ilişkin belediyelere bildiriminden itibaren belediyeler hizmetin yürütülmesine ilişkin işlemleri bir yıl içeriisnde tamamlayacaklar.

Benzer sistemleri kullanacak belediyeler ise, veritabanlarının e-belediye sistemine aktarımını, bu sistemi kullandıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde tamamlayacaklar.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.

Comments

  1. RECEP

    Belediyeden nasıl hizmet alabilirim bu ana kadar belediyeden mahalle olarak hizmet alamadık daha zamanı gelmedimi sayın başkanım