Evde Bakım Yardımı Nedir? Kimler Evde Bakım Yardımı Alır? Şartları Nelerdir?

Türkiye’de gerek çoğunlukla kırsal  bölgelerde yanlış yapılan evlilikler nedeniyle engellilik oranı  gerekse kentsel bölgelerde  bakıma muhtaç yaşlı oranı gün geçtikçe artmaktadır. Bağımlı nüfusun artıyor olması devlet desteğini de kaçınılmaz hale getirmektedir.

Devlet “evde bakım yardımı” desteği ile bakıma muhtaç engelli ve yaşlılara bakan vatandaşlarımıza aylık bağlamakta.

Peki bunun için şartlar neler?

-Öncelikle  bakıma muhtaç kişinin yüzde 50 engelli raporu olması ve ağır engelli raporunda  da “evet” yazması gerek .

-Bakıma muhtaç kişilerin başkasının yardımı olmadan öz bakım becerilerini yerine getiremiyor olması gerek.

-Ve evdeki gelirler toplamının evde yaşayan birey sayısına göre ortalama aylık gelir tutarının bir aylık net asgari ücretin 2/3 ‘sinden az olduğunun tespit edilmiş olması gerek.

Bu şartlara sahip olan bakıcılar istenen belgeleri hazırlayıp Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine başvuru yaparak evde bakım yardımı talep edebilir.

İstenen Belgeler:

-Devlet hastanesi tarafından verilmiş yüzde 50 engelli raporu ve ağır engelli raporunda “evet” ibaresinin seçili olması

-Engelli kim ise onun ve ona bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi

-Engelliye ait 2 adet vesikalık fotoğraf ve varsa öğrenim durumunu gösterir belge

-Anne babası boşanmış ise boşanmaya ilişkin mahkeme kararı

Başvuru yapıldıktan sonra SHÇEK’e bağlı 3 kişilik “bakım hizmetleri değerlendirme heyeti”  engelli ve bakıcıyı yaşadığı yerde ziyaret eder gerekli bilgileri toplar, inceler ve bakım raporu hazırlar. Olumlu ise onay verilir, maaş alınmaya başlanır. Olumsuz ise başvuruyu yapan kişiye 30 gün içinde bildirilir.

Evde bakım yardımı 1219,35 TL’dir. Bakımı yapılan engellinin adres değişikliği ve vefatı halinde 15 gün, evdeki toplam gelirin değişmesi halinde ise 1 ay içerisinde il müdürlüklerine bildirim yapılması gerekmektedir.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.