Hâkim ve Savcılara Silah Tedariki Hakkında Yönetmelik

694 sayılı KHK ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda yapılan düzenleme ile hakim ve Savcıların Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumundan silah satın almalarına ilişkin işlemler her türlü fon, vergi ve hartan muaf tutulmuştu. Konuya ilişkin “Hâkim ve Savcılara Silah Tedariki Hakkında Yönetmelik” bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak Yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre Hakim ve Savcılar iki usulle MKE’den silah tedarik edebilecek.

Buna göre birinci usul, hakim ve savcıların MKE’den doğrudan silah satın alması.

İkinci usul ise, Bakanlık (Bakanlık İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı) aracılığı ile silah tedariki.

1-      Hakim ve Savcıların MKE’den doğrudan silah satın alması

Buna göre Hakim ve Savcıların izleyeceği usul şöyle; Öncelikle mülki idare amirliklerinden bireysel satın alma yetki belgesi alınacak, daha sonra bu belge ile Bakanlık’tan (Bakanlık İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı) alacakları zati silah satın alma belgesiyle MKE’den silah satın alabilecekler. Bu satın alma işlemi her türlü vergi ve harçlar düşüldükten sonraki fiyat üzerinden yapılacak.

2-      Bakanlık (Bakanlık İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı) aracılığı ile silah tedariki

Bu usule göre, Bakanlık hâkim ve savcı sayısını veya uyap üzerinden aldığı ön talep sayısını dikkate alarak ihtiyaç duyulan tabancaların miktarını belirleyecek ve tedarik edilmesi için MKE’ye bildirecek; Tabancalar, Başkanlık ve MKE arasında belirlenecek usule göre MKE’den teslim alınacak ve Başkanlık tarafından belirlenecek usule göre ilgili hâkim ve savcılara teslim edilecek.

694 sayılı KHK’ile yapılan düzenlemeden, MKE’nin daha önce vergi vb. ödemek suretiyle ithal ettiği silahların hâkim ve savcılar tarafından satın alınması durumunda, silahların vergiden arındırılmış şekilde satışının yapılacağı; MKE’nin ise geriye dönük bu vergileri ilgili vergi dairesinden iade alacağı anlaşılmaktadır. Zira işlemin kendisi vergi vb. den muaf tutulmuştur.

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız