Hazine ve Maliye Bakanlığının görev ve yetkileri nelerdir? – Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin düzenleme, kararnamenin 217 ve 253 üncü maddeleri arasında düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının görevleri nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığının görevleri, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 217’nci maddesinde düzenleniyor.

Buna göre; Maliye ve ekonomiye ilişkin politikaların hazırlanmasına yardımcı olmak ve uygulamak Bakanlığın birincil görevi olarak sayılıyor.

Bunun yanında, genel ve özel bütçeli idarelerin muhakemat işlerini yürütmek;

Devletin muhasebe işlemlerini yürütmek ve saymanlık hizmeti sunmak;

Kamu gelirlerine ilişkin düzenleme çalışmaları yapmak;

Gelir mevzuatını hazırlamak ve gider mevzuatının hazırlanmasına katkı sağlamak;

Bakanlığın ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek;

Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuatı belirlemek;

Vergi incelemesine ilişkin politikaları belirlemek ve uygulamak;

Hazine, kamu borçlanması ve finansmanına ilişkin işlemleri yürütmek;

Kambiyo rejimine ilişkin işlemleri düzenlemek ve uygulamak;

Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Kararnamenin Bakanlığa ilişkin kısmının tamamına ulaşmak için tıklayınız

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.