İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikle getirilen hükümler ile ikinci el araç alım satımı yapan işletmelerin faaliyetleri hakkında çeşitli düzenlemelere gidilmiştir.
Bu düzenlemelerden en önemlilerinden biri, alım satımı yapılan araçların, galerilerin garantisi altına alınmış olmasıdır.

Yazımızda, galerilerden ya da ikinci el ticareti ile uğraşan diğer firmalardan alınan araçların hangi durumlarda ayıplı mal sayılacağını, garantinin neleri kapsadığını, nelerin garanti kapsamına girmediğini, garanti süresinin ne kadar süre ile geçerli olacağını anlatacağız.

Galeriden Alınan Hangi Araçlar Garanti Kapsamındadır

Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve trafik siciline tescilli olan motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör niteliğindeki taşıtları garanti kapsamındadır. Yani bu sayılan araçların garanti kapsamında olabilmesi için tescil edilmiş yani ruhsatlandırılmış olması gerekmektedir.

Garantinin Neleri Kapsadığı ve Süresi

Garantiler, aksam olarak motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemini kapsayacaktır.

Garanti satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre sürecinde geçerli olacaktır. Yani Aracın örneğin iki ay içerisinde 5 bin kilometreden fazla yol yapması durumunda ya da yine örbeğin bin kilometre yol yapmakla birlikte satıştan itibaren üç ay geçtiyse, araç artık garanti kapsamında olmayacaktır.

İlgili işletme, garanti süresi içerisinde meydana gelen arızaları, otuz iş günü içerisinde gidermek zorunda olacaktır.

Aracın Arızalı Olması Ne Anlam İfade Etmektedir, Yani Hangi Durumlarda Garanti Devreye Girecektir.

Yönetmelikte, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin hükümlerinin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine konu taşıtlar hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir.

Adı geçen Kanunda ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mal şeklinde tanımlanmıştır.

Dolayısı ile ikinci el araç ticaretinde garanti, aracın objektif olarak taşıması gereken özellikleri taşımaması durumunda devreye girecektir. Araçta herhangi bir sorun olmamakla birlikte alan kişinin sübjektif olarak araçtan memnun kalmaması garanti kapsamında olmayacaktır.

Sadece Galerilerden Alınan Araçlarla Mı Garanti Kapsamında Olacak

Yönetmelikte, garantiyi sunan tarafın, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmeler olduğu belirtilmiştir. Yine Yönetmelikte İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti; doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen ikinci el motorlu kara taşıtının satışı ve pazarlanmasıyla ilgili faaliyetler bütünü olarak tanımlanmıştır.

Dolayısıyla, hükümlerden anlaşılacağı üzere, sadece galerilerce değil, tanımlanan faaliyetleri icra eden tüm işletmelerin yaptığı otomobil satışları garanti içerecektir.

Kimlerden Alınan Araçlar Garanti Kapsamında Olmayacaktır

Aşağıda sıralanan araç teslimleri, Yönetmelik kapsamında garanti kapsamı dışında tutulmuştur:

– Taşıt Kanununa tabi idare, kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılan satışlar,

– İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden kişilerin kendi aralarındaki satışlar,

– Haciz, müsadere, zapt, buluntu, trafikten men gibi nedenlerle icra müdürlükleri, alacaklı amme idareleri, milli emlak müdürlükleri, tahsil daireleri ve diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan satışlar,

– Gümrük Kanunu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılan satışlar.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.