25 Ocak 2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmi Gazetede yapılan Yönetmelik değişikliği,  internet salonları için yeni düzenlemeleri içeriyor.

Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “elektronik oyun merkezi” ibaresinden sonra gelmek üzere “internet salonu” ifadesi eklendi.

Buna göre, internet salonlarının da (internet kafe) madde hükmünde belirtilen diğer işyeri türleri gibi; okul, yurt, ibadethane binası ve tesislerine mevzuatta belirtilen uzaklıkta olması şartı aranacak.

Buna paralel olarak Yönetmeliğin 32 inci maddesinde yapılan değişiklikle; internet salonlarının örgün eğitim kurumları, özel öğretim kursları, yükseköğretim hariç öğrenci yurtları ile anaokullarından, kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması şartı aranacak.

İnternet salonları tabirinin 34 üncü maddeye de eklenmesiyle, maddedeki diğer işyerleri için mevcut  yüz metre mesafe hesabı, internet salonları için de geçerli olacak.

Ayrıca, Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan “Sıhhî Müesseseler İçin Sınıflarına ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler” kısmının “E- bölümündeki “f-İnternet Salonu” alt başlıklı bölümüne eklenen hükümlerle; ruhsat başvurusu yapacak kişilerin MEB onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olması veya en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders görmüş olması şartları getirildi.  İnternet salonları zemin altı katlarda faaliyet gösteremeyeceği düzenlemesi yapıldı.

İnternet salonları, ana faaliyet dışında başka bir faaliyette bulunulmayacaklar, kullanıcılar arası paravan veya kabin gibi ayraçlar koyarak özel oda türü uygulamalar yapamayacaklar. 

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.