İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde kargoya verme süresi

Online ürün satışlarında satıcılar, bazen yoğunluktan bazen ihmalden bazen de ürünün stokta bulunmamasından dolayı tedarik sürecinde geçen zaman nedeni ile malı kargoya geciktirerek verebilmektedirler. Kargo sürecinin birkaç günü bulması nedeni ile internet alışverişlerinin doğası gereği anında gerçekleşemeyen teslimatların, bir de geç kargoya verme nedeni ile gecikmesi can sıkıcı olabilmektedir.

Satıcıyı bu konuda bağlayan zorlayıcı düzenlemeler bulunmamakta mıdır? Yani satıcı ürünü ne zaman kargoya vereceği konusunda tamamen serbest midir? Müşterilerin mağdur olabilecekleri dikkate alındığında bu tabi ki mümkün değildir. Satıcılar süre açısında iki kriterle bağlı tutulmaktadır.

Bu kriterlerin ilki, satıcının site üzerinde belirttiği kargoya verme süresidir. Örneğin satıcı ürünü, siparişin tamamlanmasından itibaren üç iş günü içerisinde kargoya vereceğini taahhüt etmişse, satıcı bu süre içerisinde ürünü kargoya vermek zorunda olacaktır.

İkinci kriter ise, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile getirilen otuz gün kuralıdır. Satıcı kargolama için süre versin ya da vermesin ürünü siparişin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde kargoya vermek zorundadır.

Satıcının ürünü taahhüt ettiği sürede ya da her hâlükârda 30 gün içerisinde kargoya vermemesi durumunda alıcının sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır. Fesih hakkı doğduğunda ürünün yolda olması ya da alıcıya ulaşması da önemli değildir.

Peki müşteri sözleşmeyi feshetmesi ne demektir? fesih ne anlama gelmektedir? Müşterinin sözleşmeyi feshetmesi, satıcıya ürünü almaktan vazgeçtiğini açık beyanı ile iletmesi anlamına gelmektedir.

Müşterinin sözleşmeyi feshetmesi durumunda, satıcı alıcının tüm masraflarını ve kredi kartı ile yaptığı ödemeler dâhil ödediği paraları, fesih bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren on dört gün içinde kanuni faizi ile ödemek zorundadır.