İşverenler tarafından işçilere ödenen mesai ücretleri, yani fazla çalışma ücretleri, asgari ücret tutarına dâhil midir, başka bir deyişle işçiye ödenebilecek en az ücret hesaplanırken, mesai paraları bu hesaba dâhil edilecek midir?

Ülkemizde çalışma hayatına ilişkin ücretler esas itibariyle serbest piyasa şartları ile belirlenmektedir. Bunun anlamı, işçi ile işverenin ücreti kendi aralarında özgürce belirleyeceğidir. Bunun tek istisnası asgari ücret düzenlemesidir.

İşçi ile işveren maaşın ne kadar olacağı konusunda özgürce belirleyebilecekler ancak bu tutar içinde bulunulan yıl için belirlenen asgari ücret tutarından az olamayacaktır.

Şimdi yazımızın konusu olan mesai ücretlerinin (fazla sürelerle çalışma ücretlerinin) asgari ücret hesabında dikkate alınıp alınmayacağı konusuna değinelim. Asgari ücret, işçinin normal bir çalışma günü karşılığında belirlenmektedir. Normal çalışma gününden kasıt, işçinin mesaiye kalmadığı bir günde normalde ne kadar çalıştığıdır.

Bu husus, mesai ödemesinin asgari ücret hesabına katılmayacağının da cevabını vermektedir. İşçi asgari ücretle çalışıyorsa ve normal çalışma süresini aşan bir mesai yaptıysa, işçiye asgari ücrete ilave olarak mesai ücreti ödemesi de yapılacaktır.