Gelir vergisinin emekli aylığına etkisi

Ücretlerden kesilmekte olan gelir vergisi, brüt ücret içerisinde önemli bir paya sahiptir. Gelir vergisinin artan oranlı olması, işçilerin yıl içerisinde maaşları artmasa bile kesilen vergi miktarının artmasına neden olmaktadır. Haliyle durum can sıkıcı hal almaktadır.

Peki, ücretlerden kesilen gelir vergisi, emeklilik aylığına etki etmekte midir? Yani ne kadar çok vergi ödersek o kadar fazla emeklilik maaşı mı alacağız? Artan oranlı vergi can sıktığından, insanlar psikolojik olarak rahatlamak için bu sorunun cevabının “evet, emekli aylığı artar” olmasını isterler.

Ancak sorunun cevabı maalesef hayırdır! Ödenmekte olan gelir vergisi ile alınacak emekli aylığı arasında bir bağlantı bulunmamaktadır. Gelir vergisi Devlet harcamalarının ve kamu hizmetlerinin karşılığı olarak alınmaktadır. Yani ödediğimiz vergilerin karşılığını güvenlik, eğitim, sağlık, adalet gibi kamu hizmetleri ile almaktayız.

Gelir vergisinin SGK prim matrahına dahil olup olmadığı

Alacağımız emekli aylığını belirleyen temel parametre ise ücretimizden kesilen ve işverenlerin kedi payları olarak yatırdıkları sosyal güvenlik primleridir. Peki, gelir vergi, sosyal güvenlik primine dâhil midir? Mevzuat açısından dâhil olmamakla birlikte, dolaylı yoldan dâhildir diyebiliriz. Zira sosyal güvenlik primleri, gelir vergisi kesilmemiş brüt ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Bu açıdan baktığımızda elde ettiğimiz brüt kazanç emekli aylığımızı artıracağından, gelir vergisinin de çok dolaylı yoldan emekli aylığına olumlu katkısı olduğu söylenebilir.