Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu kurumlarının gayrimenkullerinin kiraya verilmesine ilişkin olarak kira bedellerinin güncellenmesinde uygulanacak artışa ilişkin Genelge yayımladı

Genelgenin Kapsamında hangi idareler var?

Genelge’nin giriş kısmında belirtildiği üzere düzenlemenin kapsamında, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri var. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 3’üncü maddesine göre genel yönetim: merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerini, sosyal güvenlik kurumlarını ve mahallî idareleri kapsamakta.

Dolayısı ile Genelge, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerini, sosyal güvenlik kurumlarını, belediyeleri ve il özel idarelerini kapsamakta.

Genelgenin kapsamında hangi taşınmazlar var

Genelge, yine giriş kısmında belirtildiği üzere; 5734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında daha önce kiralanmış olan taşınmazlar ile yine bu Kanun kapsamında yeni kiralanacak taşınmazları (bina, dükkan, daire, arsa, arazi, ofis, vb.)  kapsamakta. Yani,  kamu idareleri tarafından kiraya verilen taşınmazlar kapsamda olmayıp, idarelerce kiralanan taşınmazlar kapsamda bulunmakta.

Önceki Yıllarda Kiralanmış Olan Taşınmazlarda Kira Bedeli Artış Oranı

Önceki yıllarda kiralanmış olup da, kiralanmasına devam edilecek taşınmazlarda kira artış oranı; artışın yapılacağı ayda yayımlanan TÜFE’nin on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranını geçmeyecek şekilde artırılacaktır. Yani, kira artışında önceki yılla ilişkin yayımlanan TÜFE değil, artışın yapılacağı ay dahil geriye dönük 12 aylık TÜFE dikkate alınacaktır.

Ancak, bu değişim oranının negatif çıkması durumunda kira bedelinde herhangi bir artış yapılmayacaktır. Ayrıca, sözleşmede kira bedelinin artırılmayacağı hükmü yer alıyorsa; yine kira artışı yapılmayacaktır.

Yeni Yapılacak Taşınmaz Kiralamalarında Sözleşmede Bulunması Gereken Hususlar

5734 sayılı Kanun kapsamında yapılacak yeni taşınmaz kiralamalarında, yukarıdaki esaslara paralel bazı hükümlerin sözleşmede bulunması gerekecektir.

Buna göre, ilk olarak yıllık kira bedelinin en fazla üçer aylık (tercihen aylık) eşit taksitler halinde ve dönem başlarında ödeneceğine ilişkin hükümler konulacaktır. Yani, yıllık kira bedeli en az 4 taksitle ödenebilecektir. Kira bedelinin tek seferde ödenmesi ya da 2 veya 3 taksit halinde ödenmesi mümkün olmayacaktır.

Bir yıllık kiralama süresinden sonra, eğer kiralama süresi uzatılacaksa, kira artışının TÜİK tarafından, kira artışının yapılacağı ayda yayımlanan TÜFE’nin on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranını aşamayacağı, bu oran negatif çıkarsa kira bedelinde herhangi bir artış yapılmayacağı belirtilecektir.

Kiralamaya ilişkin vergi, resim ve harçların kiraya verene ait olduğuna ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre tevkifat yapılması gereken hallerde, bedelin yasal kesintiler yapıldıktan sonra ödeneceğine; yakıt bedelinin kira bedelinden ayrı olarak kiracı tarafından karşılanacağına; ödemelerin belirtilen banka hesabına makbuz karşılığı yapılacağına ilişkin hükümler yer alacaktır.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.