11 Temmuz 2020 tarihli ve 31182 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik Yönetmeliği ile Kamu Konutları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, sıra tahsisli konutlarda puanlamaya ilişkin olarak, görevinde başarılı olanlardan sicili çok iyi veya iyi olan personel için (+ 10) puan verilmesi hükmü yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğe eklenen yeni hükümlerle, yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğunu yetkili sağlık kurullarından alınan rapor ile belgelendiren engelli personel ile kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her bir engelli aile ferdi (eş ve çocuk dahil) için (+ 40) puan uygulanacağı; aynı şekilde gaziler ile şehit yakınlarının (eş, çocuk, anne, baba ve kardeş) her biri için (+ 40) puan uygulanacağı düzenlemeleri yapıldı.