10 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle kat mülkiyetine tabi yapıların projesindeki hatalı blok numaraları ile hatalı bağımsız bölüm numaralarının kat maliklerinin oybirliği gerekmeksizin çözülmesine imkan tanındı.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na eklenen ek 5. madde şu şekilde:

“Hatalı blok veya bağımsız bölüm numaralarının düzeltilmesi

Ek Madde 5- Kat mülkiyetine tabi yapıların projesindeki hatalı blok numaralarının düzeltilebilmesi için; blok bazında kat malikleri kurulunun salt çoğunluğuyla alınmış karar ile lisanslı harita ve kadastro bürosu veya kadastro müdürlüğü tarafından hazırlanan teknik rapor gereğince düzenlenen ve ilgili idarece onaylanan yeni vaziyet planı ilgilisi tarafından tapu müdürlüğüne sunulur.

Kat mülkiyetine tabi yapıların projesindeki hatalı bağımsız bölüm numaralarının düzeltilebilmesi için; lisanslı harita ve kadastro bürosu veya kadastro müdürlüğü tarafından hazırlanan ve ilgili idarece onaylanan teknik rapor ilgilisi tarafından tapu müdürlüğüne sunulur. Bu fıkra kapsamında yapılan düzeltmelerde ayni ve şahsi hak lehtarlarının muvafakati aranır.”

Hatalı Blok Numaraların Düzeltilmesi

Bu düzenlemeye göre hatalı blok numaralarının değiştirilmesinde,

1) Sadece hatalı bloğun kat malikleri kurulunun salt (yarıdan bir fazla) çoğunlukla karar alması,

2) Bu karara dayanılarak lisanslı harita ve kadastro bürosu veya kadastro müdürlüğü tarafından hazırlanması,

3) Bu raporun ilgili idare (belediye veya il özel idaresi) tarafından onaylanması,

4) Onaylanan teknik raporun ilgili tapu müdürlüğüne verilmesi,

Gerekmektedir.

Hatalı Bağımsız Bölüm Numaraların Düzeltilmesi

Hatalı bağımsız bölüm numaralarının düzeltilmesi için artık kat malikleri kurulunun kararına gerek bulunmamaktadır. Sadece;

1) Lisanslı harita ve kadastro bürosu veya kadastro müdürlüğü tarafından hazırlanması,

2) Bu raporun ilgili idare (belediye veya il özel idaresi) tarafından onaylanması,

3) Onaylanan teknik raporun ilgili tapu müdürlüğüne verilmesi,

Yeterlidir.

Ancak hatalı bağımsız bölüm numaralarının düzeltmelerinde ayni ve şahsi hak lehtarlarının muvafakati aranacaktır. Örneğin karşılıklı olarak hatalı olan iki bağımsız bölümden birinin başvurusu üzerine yapılan düzeltmelerde diğer bağımsız bölüm malikinin muvafakati aranacaktır.

Suat ŞİMŞEK- Daire Başkanı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü

gayrimenkulmevzuati.com

 

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sitemizde ter alan yazılar, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz (sosyal medya hesaplarında sitemiz linkiyle paylaşılması hariç). Aksi durumda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan haklar kullanılacaktır.