Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, deprem, hava şartları, sel ve benzeri afetlerle salgın hastalık gibi durumlarda Bakanlığa eğitim ve öğretime ara verme yetkisi verildi. Bu durumların il, ilçe veya ülke düzeyinde görülmesine göre bölgesel ara vermeye gidilebilecek.

Bu yetki, ayrıca şartların ortaya çıktığı bölgeye göre il ya da ilçe hıfzıssıhha kurulunun konuya ilişkin kararına istinaden mülki idare amirince de (Vali-Kaymakam) kullanılabilecek.

Uzaktan eğitim, not ve sınıf geçme

Yukarıda yer verilen şartlar altında eğitime ara verilmesi durumunda, idare uzaktan eğitim ile faaliyeti sürdürebilecek. Uzaktan yürütülen eğitim sürecine ilişkin ise not verme ve puanlama işlemi yapılmayacak. Yani uzaktan eğitimin karneye etkisi olmayacak.

Ayrıca, uzaktan sürdürülen eğitimlere ilişkin hafta sonları da dâhil olmak üzere telafi eğitimleri yapılabilecek. Telafi eğitimlerine ilişkin olarak da herhangi bir not verme olmayacak ve bu etkinliğinde karneye etkisi olmayacak.

Peki, olağanüstü bu durumlarda eğitime ara verilmesi durumunda (uzaktan eğitim yapılsın ya da yapılmasın) sınıf geçme nasıl olacak, sınıfta kalma olacak mı, başarı nasıl ölçülecek, karne verilecek mi, herhangi bir belgelendirme yapılacak mı ya da devamsızlık dikkate alınacak mı?

Yönetmelikte yer alan hükme göre sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; bu puanın sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflardaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak.

Yani sınıfta kalma olmayacak. Bu durumda derslerin bir döneme ait dönem puanları yılsonu puanı olarak sayılıacak. Oluşan bu yılsonu puanı, ağırlıklı puan, yılsonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı (OBP) hesaplanmasında da kullanılacak.

İlkokul 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dönemde başarı durumu değerlendirilen öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak. Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilecek. Yani ilkokul öğrencileri için velilerin talebi ile sınıf tekrarı olabilecek.